Davlumbaz Söndürme Sistemi Periyodik Bakımları

DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİ PERİYODİK BAKIMLARI

 • Söndürme Sistemi uluslararası standartlar gereği her 6 ayda bir periyodik bakımdan geçirilmelidir. Sistemde yer alan bütün aktif ve pasif bileşenler yetkilendirilmiş servis personeli tarafından kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır.
 • Yangın söndürme sistemi, ön mühendislik çalışması ile her mutfak davlumbazına özel olarak benzersiz şekilde kurulur. Söndürme sistemi kurulduktan sonra, pişirme cihazlarının konumlarını kesinlikle değiştirmeyiniz.
 • Pişirme cihazlarının konumları veya tipleri değiştirilecekse, bu değişimler mutlaka yetkili servis kontrolünde yapılmalıdır. Aksi takdirde söndürme sistem yangın anında işlevini yerine getirmeyebilir.
 • Bakım, revizyon ve kurulum yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
 • Yangın riskine karşı davlumbaz ve bacalar periyodik olarak temizlenmelidir.
 • Periyodik bakımlarda aşağıdaki maddeler takip edilmelidir. 

Dedektör Hattı Kontrolü ve Periyodik Bakımı

 • Sistemde bulunan makaralı dirsekler kapakları sökülerek içindeki makaralar kontrol edilir. Hareket etmeyen veya kirli olan makaralar sökülerek sıcak su ile yıkanır ve rahat hareket etmesi sağlanır.
 • Çalışmayan makaralı dirsekler yenisi ile değiştirilmelidir.
 • Paslanmaz çelik halatın dedektör hattı içerisindeki rahat hareketi izlenmelidir.
 • Dedektör hattında kullanılan alüminyum borular ve bağlantı rakorları kontrol edilir. Bağlantı elemanları (kelepçeler) kontrol edilir. Hasarlı olanlar değiştirilir. 

Dedektör Kontrolü ve Periyodik Bakımı

 • Bütün dedektörler sökülür ve sıcak su ile yıkanarak temizlenir.
 • Dedektör temizlik sonrası gözle fiziki kontrolden geçirilerek hasarlı olanlar değiştirilir. 

Aktivasyon Butonu Kontrolü ve Periyodik Bakımı

 • Buton kapağı açılarak iç mekanizma kontrol edilir. Kirlenmiş ise temizlenir.
 • Buton mührü kontrol edilir. Mühür bozulmuşsa yenilenir.
 • Buton kapağı kapatılır ve mühürlenir. 

Aktivasyon Mekanizması Kontrolü Periyodik Bakımı

 • Mekanizma kutu kapağı açılır.
 • İtici CO2 kartuşu tartılarak kontrol edilir. Kartuş üzerindeki değerden farklılık var ise değiştirilir.
 • Mekanizma yayı kontrol edilir.
 • Mekanizma çalıştırılarak hareketi izlenir.
 • Eğer mevcut ise mikro anahtar kontrol edilir. Kontak değişimi ve elektrik, gaz ve fan kapatma fonksiyonu teyid edilir. 

Aktivasyon Vanası Periyodik Bakımı

 • Vana üzerindeki manometre ibresinin yeşil bölgede olduğu kontrol edilir. Eğer basınç düşük ise, basıncın neden düştüğü araştırılır. Sızdırmazlık sağlandıktan sonra tüp tekrar basınçlandırılır
 • Vanada hasar veya oksidasyon varsa yenisi ile değiştirilir. 

Nozul Periyodik Bakımı

 • Nozulların konumlandırma yerleri not edilerek tamamı sökülür.
 • Nozulların yağ kapağı çıkarılır.
 • Nozul ucunda buluna pulvarizatör hiçbir şekilde sökülmez çıkarılmaz.
 • Nozullar yağ çözücü karıştırılmış suda en az 15 dakika kaynatılarak temizlenir.
 • Temiz su ile yıkanarak kurulanır ve toplanır.
 • Nozullar pişirme cihazlarına uygun bir şekilde takılır.
 • Sökülmeden önceki konumları kontrol edilerek doğrulanır. 

Sistem Tüpü Periyodik Bakımı

 • Tüp veya vana çevresinde hasar veya korozyon var ise tüp tamamen sökülerek kontrol edilir.
 • Hasarsız olduğu kontrol edildikten sonra dolum yapılır ve basınçlandırılır.
 • Tüp dış yüzeyi hasarsız olmalıdır.
 • Tüp üzerindeki üretici ve bilgi etiketleri yerinde ve okunaklı olmalıdır.
 • Her 5 yılda bir tüp hidrostatik testten geçirilmeli ve sertifikalandırılmalıdır. 

Eğitim

 • Her periyodik bakımda yetkili servis firmasından mutfak personeline tekrar eğitim verilmesi istenmelidir.
 • Eğitimsiz personelin bir yangın olayında panik davranışlarla zamanında ve güvenli müdahale yapamadığı raporlanmıştır.
 • Mutfak personelinin sistemin kullanım kılavuzundaki bilgilere göre;
 1. Sistemin tanıtımı
 2. Otomatik çalışması
 3. Yangın anında el ile çalıştırılması
 4. Periyodik kontrolleri
 5. Kullanımda süresince dikkat edilmesi gerekenler
 • Sözlü olarak anlatılmalıdır. Yapılan anlatım ve katılımcılar yazılı olarak belgelendirilmelidir. 

Boşaltma Boruları Periyodik Bakımı

 • Periyodik kontrollerde boru bağlantı noktaları gözle kontrol edilmelidir.
 • Eğer sistem çalıştırılmış ise boruların içi temiz su ile yıkanmalıdır.
 • Hidrolik hesap kurallarına göre yeniden montaj yapılır.