75 F Yangın Deneyi - Fritözlerdeki Yağ Yangınlarının Söndürülmesi - Taşınabilir Cihazlar için

F Sınıfı yangın söndürücü için özel gereklilikler

1 GENEL

Pişirme yağı yangınlarında kullanmak için taşınabilir yangın söndürücülerin F sınıf yangın testine sahip olacaktır
Toz ve karbondioksitli yangın söndürücüler bu tip yangınlarda kullanımı tehlikeli olarak kabul edilen F sınıf yangınlarda kullanılmamalıdır. Bu nedenle toz ve karbondioksite yangın söndürücüler bu eke göre test edilecek veya F piktogram ile işaretlenmiş olacaktır
NOT: yangın söndürücüler A ve/veya B sınıf yangın derecesi olarak kabul edilebilirler.

2 Sınıf F testi yangın dereceleri
2.1 Sınıf F testi yangın dereceleri

Derece Pişirme yağının                       Test Aparatları                   Nominal izin                    Min operasyon

                                                            Yangın testindeki                   verilen                             süresi

                                Hacmi (L)

75F                         75 (+1-0)                  Şekil L.3                           2,3,6,9                              15                                                                   

                                                                X=1000mm

                                                                Y=500mm

3 Dielektrik testi

F amaçlı kullanılabilir tüm söndürücüler Madde 9 dielektrik test gereklerine uygun olacaktır.

4 İşaretlemeler

Şekil L.1 e bakınız.

5 F Sınıfı Yangın Testi

5.1 Genel

Bu testleri yürütmek için operatör amaç için uygun giyinmiş olacaktır. Kask, eldiven ve kabul edilebilir yansıtıcı olmayan maske kullanılmasına izin verilecektir.
Operatör alüminyum yüzlü kıyafet giymeyecektir.
Tutuşturmadan önce test tesisini çevreleyen sıcaklık, 0 ° C ve 30 ° C' in arasında olacaktır.
Kartuş tipi söndürücüler ön yanma döneminin sonundan önce basınçlandırılırlar.

5.2 Sınıfı Yangın Testi

5.2.1 Genel

Ön yanma zamanından sonra, etikette imalatçı tarafından tavsiye edilen minimum mesafeden kesinti olmadan tam içeriği boşaltacaktır. Yayılım sadece tek bir yönden veya yangın tepsisinin kenarından cereyan edecektir.

5.2.2 Aparatlar

5.2.2.1 Genel

Fritöz simülasyonunda pişirme yağı yangın testi çelik bir tepsi kullanılarak yapılır.

5.2.2.2 5F Yangın tepsisi

5.2.2.3 25F, 40F ve 75F yangın tepsisi

Çelik Sac; (2+-0,25) mm kalınlık
(250+-10)mm derinlik

Tepsi sıvı geçirmez bağlantılara sahip olmalıdır. Tepsinin üstü ile kenar düzeyinde söndürmenin üretilebilmesi için takviye açısının tepsinin çevresi etrafında sürekli olmalıdır. Üst kenar genişliği 45 mm olacaktır. Tepsinin üstü, destekleyen bir yapı üzerine monte edilen, yerden yüksekliği (1000+-12) mm olacaktır.

5.2.2.4 Thermokupl

Yağ sıcaklığını izlemek amacıyla, yağ yüzeyinin üstüne (25+-5)mm ye yerleştirilmelidir (ısıtmadan önce), fakat test yangın tepsisinin duvarlarına 75 mm den daha yakın olmalıdır.

5.3 Yanıcı Yağ

Saf yenilebilir bitkisel yağ, otomatik tutuşma sıcaklık Aralığı 330 °C ile 380 °C arasındadır.

5.4 Prosedür

Test odası aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Evin min yüksekliği(iç) : 8 m

Alanı: tepsinin çevresi test evinin duvarına min 3 metre mesafede olacak. (örneğin; 75F durumunda oda min 4,5 m uzunluğa ve 3,5metre genişliğinde olmalıdır.)

Yangın test tepsisinde pilot olmayan tutuşturma meydana çıkıncaya kadar uygun bir ısıtma düzeni kullanılarak yağ ısıtılır.
Teçhizatın ısıtma başlangıcından max 3,5 saat içinde otomatik ateşleme meydana gelmelidir.

Otomatik tutuşturma meydana geldiği zaman;

Isı kaynağını kapatın ve yangın ile mücadelesi başlamadan önce 120+-10 s serbestçe yanmasına izin ver.
Her bir test sonrası; cihazları etraflıca temizle ve sonraki yangın testinden önce taze yağla yenile.

NOT: Otomatik tutuşturma meydana gelmeden önce ısı kaynağı tarafından tutuşan yakıt buharlarından kaçınmak için önlemler alınacak.

Yangın testi gereksinimleri / ölçümleri

Portatif yangın söndürücüler aşağıdaki şartlara uyacaktır:

a. Yanan malzeme sıçratılmayacaktır.
b. Yangın söndürülecek ve orada yangın söndürücünün tam boşalmasından sonra test ateşinin tutuşması veya 20 dakikalık dönem boyunca yakıtın herhangi bir taşması olmayacak.
c. Yağ testin sonunda tepside söndürmenin söndürücü madde uygulaması ile meydana geldiğini kanıtlamak için kalacak ve yağ açlığı (süreçte yağa erişememe durumu) olmayacak.
d. Yağ sıcaklığı, otomatik tutuşmada izlenecek.
e. Araçların uygulanması alevlerin büyümesine sebep olmayacak.

Alevler, yükseklikte 2m in üzerinde büyüme teşkil eder.
2m nin yukarısındaki kısa dönemli alev zirveleri (süresi Yangın testlerinin görüntü kayıtları bu gereksinimler ile uyumlu kurulumu taşımalıdır.

Defender F Tipi - K tipi Taşınabilir Yangın Söndürme Cihazları

yangin_test

1. Gaz ocaklarını besler(alternatif olarak elektrik ısıtıcı kullanılabilir.
2. Eteklik gaz ısıtıcı için alevleri içerir (pilot tutuşmayı önlemek için.)
3. Yer düzeyinden mesafe (1000+-12)
X: iç uzunluk 1000mm
Y: iç genişlik 500mm