Davlumbaz Söndürme Sistemi Kullanımı

Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sisteminin Kullanılması

 • Davlumbaz Söndürme sistemi mutfakta kullanıcıların olmadığı bir anda çıkan yangınlarda otomatik olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır.
 • Yangın Anında söndürme sistemin otomatik olarak çalışmasını beklemeden, manuel butonu kullanarak sistemi çalıştırınız.
 • Davlumbaz ve pişirme cihazlarının yakınındaki personelleri uzaklaştırınız.
 • Mutfak yetkilisine ve itfaiyeye haber veriniz. 

Sistem Çalıştırıldıktan Sonra

 • Sistemde kullanılan Kimyasal Söndürme Sıvısı Potasyum Karbonat (K2CO3) Çözeltisi olan FIRE ERASER dır.
 • Fire Eraser bulaşmış gıdaları kontrollü bir şekilde imha edilmelidir.
 • Fire Eraser toksin veya zehirli değildir. Ancak yutulduğunda sağlığa zararlıdır, tahriş edicidir.
 • Fire Eraser bulaşmış yiyecek yanlışlıkla yenilir ise en yakın tıbbi yardım merkezine gidilmelidir.
 • Sistem kullanıldıktan sonra davlumbaz, filtreler, baca ve pişirme ekipmanları Sıcak su ile yıkanarak kullanılabilir.
 • Mutfak kullanılmadan önce Hijyen ve Gıda mühendisi tarafından incelenerek onaylanmalıdır.
 • Söndürme sistemini yetkili servis tarafından yeniden doldurulması ve devreye alınması sağlanmalıdır.
 • Yangın öncesi, yangın anı ve yangın sonrası yaşanan bütün süreçler raporlanmalı varsa kapalı devre kamera kayıtları arşivlenerek işletmenin gelecekteki personel eğitimlerinde veri olarak kullanılmalıdır.
 • Çalışmış sistemi tekrar devreye almak için YETKİLİ SERVİS çağırılmalıdır. Sistem tekrar devreye alınana kadar pişirme cihazlarını ve mutfağı kullanmayınız. 

Günlük Kontroller

 • Pişirme cihazları yerleri ve konumları kontrol edilmelidir. Cihazlarda Yer değişikliği veya konumlarında bir değişiklik var ise düzeltilene kadar mutfağı kullanmayınız.
 • Pişirme cihazları üzerindeki Nozulların yönleri kontrol edilmelidir. Nozullar, her pişirme cihazının merkezine doğru konumlandırılmış ve yönlendirilmiş olmalıdır. Konumlarında bir değişiklik var ise düzeltilene kadar mutfağı kullanmayınız.
 • Nozullar ve boru tesisatı üzerine kepçe, tava, maşa vb. ekipmanları asmayınız. (Aksi takdirde nozullardan püskürtülecek söndürme sıvısına engel olacaktır)
 • Mutfak terk edilirken cihazların elektrik ve gaz kaynaklarının kapatılmış olduğu kontrol edilmelidir.
 • Hiçbir pişirme cihazının üzerinde veya içerisinde gıda veya pişirme yağının bırakılmadığı kontrol edilmelidir. 

Haftalık Kontroller

 • Söndürme sisteminin Manuel buton çekme pimi ve mührü kontrol edilir. Pim yerinden çıkarılmış ya da mühür koparılmış yetkili servise haber verilmelidir.
 • Sistem tüpü üzerindeki Manometre ibresinin yeşil alan içerisinde olduğunu kontrol edilmelidir.
 • Borular, nozullar, dedektörler ve tüpler herhangi bir hasara karşı kontrol edilmelidir.
 • Davlumbaz içi ve filtrelerinin atık yağ boşaltım kanalı her hafta temizlenmelidir.
 • Davlumbaz baca içi aşırı yağlanmaya karşı kontrol edilmeli, uygun olmayan durumlarda mutfak yetkilisine haber verilerek temizlenmesi sağlanmalıdır.