TS EN 17446:2021 Ticari mutfaklarda yangın söndürme sistemleri - Sistem tasarımı, dokümantasyon ve deney gereklilikleri

 • Giriş
 • Kapsam
 • Normatif referanslar
 • Terimler ve tanımlar
 • Tasarım ve sistem gereksinimleri
 • Genel
 • Bileşenler
 • Algılama ve sistem aktivasyonu
 • Sistem bileşenlerinin ve algılama/etkinleştirme öğelerinin konumu
 • Ekipmanın taşınması ve yerinin değiştirilmesi
 • Devreye alma, kurulum ve bakım
 • Sistem kılavuzu
 • Test yöntemleri
 • Genel
 • Pişirme cihazlarında söndürme testleri
 • Sıçrama testleri
 • Davlumbaz ve hava çıkış kanalı girişi
 • Plenum söndürme testleri
 • Aracı dağıtım testi
 • Test raporu

Avrupa önsözü

Bu belge (EN 17446:2021), sekreterliği BSI'ye ait olan CEN/TC 191 “Sabit yangın söndürme sistemleri” Teknik Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Bu Avrupa Standardına, en geç Şubat 2022'ye kadar aynı metnin yayınlanması veya onay duyurusu yoluyla ulusal standart statüsü verilmeli ve çelişen ulusal standartlar en geç Şubat 2022'ye kadar yürürlükten kaldırılmalıdır.

Bu belgenin bazı unsurlarının patent haklarının konusu olabileceği ihtimaline dikkat çekilmektedir. CEN, bu tür patent haklarının herhangi birinin veya tamamının belirlenmesinden sorumlu tutulamaz.

Bu belgeyle ilgili herhangi bir geri bildirim ve soru, kullanıcıların ulusal standartlar kuruluşuna yönlendirilmelidir. Bu kurumların tam listesi CEN web sitesinde bulunabilir.

CEN-CENELEC İç Düzenlemelerine göre, aşağıdaki ülkelerin ulusal standart kuruluşları bu Avrupa Standardını uygulamakla yükümlüdür:

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık.

TANITIM

Bu belge, ticari mutfakların (örneğin restoranlarda, otellerde ve hastanelerde kullanılanlar) yangından korunması için ortak bir temel oluşturmak, genellikle içinde bulunan cihazlara müdahale etmek ve yangının tipolojisinden bağımsız olarak geliştirilmiştir. Söndürme sistemi kullanılmıştır.

Sistemin tanımından ziyade tehlike korumasına odaklanan bu yaklaşım, kullanılan sistem türünden bağımsız olarak aynı yangın tehlikesi koruma seviyesinin elde edilmesini sağlar.

Bu belge, uygulandığı farklı tipteki yangın söndürme sistemlerini oluşturan bileşenler için gereksinimleri dikkate almaz. Bu durum, bileşenlerin hem mevcut standartlara sahip olanlar hem de şu anda bunlarla birlikte sayılmayanlar için sistemin işlevselliğini ve güvenilirliğini sağlamak üzere tasarlanma ihtiyacının önemini azaltmaz.

Özetle, bu belge, mutfaklar için yangından korunma sistemlerinin tasarımını, kurulumunu ve bakımını gerçekleştirmek için eksiksiz bir gereksinimler seti ile birlikte, herhangi bir sisteme uygulanabilir, gerektiğinde tamamlanacak test protokolleri ile bileşenlerle ilgili özel gereksinimler sunar. Her tipoloji için bir sistem oluşturan bileşenler.

KAPSAM

Bu belge, pişirme cihazlarını, davlumbazı, filtre ve filtre arkası hacmini ve hava çıkış kanallarını kapsayan mutfak koruması için sabit otomatik yangın söndürme sistemlerinin tasarımı, kurulumu, işleyişi, testi ve bakımı için geçerli olan minimum gereksinimleri belirler. Bu belge ayrıca, önceden tasarlanmış mutfak yangın söndürme sistemlerinin belirli tiplerine, tasarımlarına, boyutlarına ve düzenlemelerine uygulanabilir yapı ve bileşen performansı için gereksinimleri de sağlar.

Standart davlumbazlara benzer şekilde tasarlanmış kapalı plenum tipi havalandırmalı tavanlar bu belgede yer almaktadır. Açık plenum tipi havalandırmalı tavanlar hariçtir ve plenum koruması için tasarlanmış bir çözüm gerektirir. Açık veya kapalı plenum havalandırmalı tavanların altındaki cihazlar için koruma dahildir.

NORMATİF REFERANSLAR

 • Metinde aşağıdaki belgelere, içeriklerinin bir kısmı veya tamamı bu belgenin gerekliliklerini oluşturacak şekilde atıfta bulunulmuştur. Tarihli referanslar için sadece belirtilen basım geçerlidir. Tarihsiz referanslar için, atıfta bulunulan belgenin en son baskısı (herhangi bir değişiklik dahil) geçerlidir.
 • EN 3-7:2004+A1:2007, Taşınabilir yangın söndürücüler- Bölüm 7: Özellikler, performans gereksinimleri ve test yöntemleri
 • EN 3-8, Taşınabilir yangın söndürücüler- Bölüm 8: İzin verilen maksimum basıncı 30 bar' a eşit veya daha düşük olan yangın söndürücüler için yapı, basınca dayanıklılık ve mekanik testler için EN 3-7'ye ek gereklilikler
 • EN 1860-2, Barbekü yapmak için aletler, katı yakıtlar ve ateş yakıcıları- Bölüm 2: Barbekü kömürü ve barbekü kömürü briketleri- Gereksinimler ve test yöntemleri

TERİMLER VE TANIMLAR

 • Bu belgenin amaçları doğrultusunda aşağıdaki terimler ve tanımlar geçerlidir.
 • ISO ve IEC, standardizasyonda kullanılmak üzere terminolojik veri tabanlarını aşağıdaki adreslerde tutar:
 • — IEC Elektropedia: https://www.electropedia.org/  adresinde mevcuttur.
 • — ISO Çevrimiçi tarama platformu: https://www.iso.org/obp adresinde mevcuttur

SÖNDÜRME MADDESİ
Uygulanması ile bir yangının söndürülmesine neden olan madde.

PİŞİRME CİHAZI
Sıvı yağdan bir yüzeye sahip olan veya bu yüzeye sahip olabilen veya yağ ile pişirmenin söz konusu olduğu bir pişirme cihazı.

Örnek: Fritöz, plate, Kuzine Fırın, zincirli mangal, elektrikli veya kömür mangal, odun mangalı, gazlı radyan mangal, wok, devrilir tava ve benzeri aletler.

DAVLUMBAZ
Yağ ve yağ buharlarını ve ayrıca bir pişirme cihazından çıkan yanma gazlarını yönlendiren ve yakalayan bir egzoz sisteminin cihaz parçası.

FRİTÖZ
Yoğun bir radyant veya konvektif ısı kaynağına maruz bırakılan, yağla dolu sabit bir kazana daldırılarak yiyeceğin kızartıldığı pişirme cihazı.

ÇOK KAZANLI FRİTÖZ
Her bir kazanın ayrı olarak kontrol edilen bir ısıtma kaynağına sahip olduğu, mekanik olarak birbirine bağlanan kazanları içeren fritöz.

BÖLÜNMÜŞ KAZANLI FRİTÖZ
Fritözü bölümlere ayıran bölünmüş bir bölmeye sahip fritöz, her bölmeli fritözün ayrı olarak kontrol edilen bir ısıtma kaynağına sahip olduğu bölümler.

Kayda ait not 1: Birbirine bitişik düzenlenmiş bir veya birkaç kazana sahip olabilir.

İTİCİ GAZ
Söndürücü maddeyi kabından boşaltmak için kullanılan araçlar.

YAĞ
Gıdaların hazırlanmasında veya bunların sonucunda kullanılan erimiş hayvansal yağlar, bitkisel katı yağlar veya diğer türdeki yağlı maddeler.

SET ÜSTÜ OCAK
Yiyeceklerin pişirildiği ve doğrudan bir ısı kaynağına maruz kaldığı pişirme cihazı.

SİSTEM KILAVUZU
Sistemin tasarımının, kurulumunun, işleyişinin ve bakımının tanımlandığı üretici belgeleri.

DÜZ IZGARA – PLATE
Yiyeceklerin doğrudan ateşe maruz kalmadığı, ancak radyatif veya konveksiyonla yoğun şekilde ısıtılan düz bir yüzey üzerinde olduğu pişirme cihazı.

BROILER
Yiyeceklerin ızgara üzerinde olduğu, radyasyon ve belki de konveksiyon yoluyla yoğun bir ısı kaynağına doğrudan maruz kaldığı ne yiyeceğin ne de radyasyon kaynağının mutlaka yatay konumda olması gerekmeyen pişirme cihazı.

PLENUM
Davlumbaz Filtrelerinin arkasında kalan boşluğu

TEST EDİLECEK TEHLİKE
Bu belgede açıklanan ve elde edilen sonuçların kapsamını belirleyecek testler sırasında yangının çıktığı mutfak aleti, davlumbaz, plenum veya hava tahliye kanalı

DEVRİLİR TAVA
Yoğun bir ısı kaynağına maruz kalan, bir yandan diğer yana hareket edebilen, bir eksen üzerinde yana yatabilen, yiyeceğin pişirildiği, kaynatıldığı, sotelendiği veya kızartıldığı büyük boyutlu bir kaptan oluşan pişirme cihazı.

SÖNDÜRME SİSTEMİ
Mutfaklardaki yangınları söndürmek amacıyla bir söndürücü maddeyi boşaltan bileşenlerinin birbirlerine takılarak sabit bir sistem oluşturan sistem

DEŞARJ SÜRESİ
Söndürme maddesini, eğer varsa kalan itici gazın boşaltım süresi dahil edilmeden, kesinti olmaksızın gerçekleştiği süre.

WOK TAVA
Altı bombeli/yarım yuvarlak kızartma tavası

KORUNAN MUTFAK ALANI
Filtreler, plenum ve hava tahliye kanalları dahil olmak üzere bir davlumbazın altında bulunan tüm pişirme cihazlarını çevreleyen yüzey. (davlumbaz içi ve altı)

ÖNCEDEN TASARLANMIŞ MUTFAK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ
Üretici tarafından belirtilen ve sistem kılavuzunda yer alan sınırlamalara uygun olarak performansı test edilmiş sistem

TASARIM VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

GENEL
Sistem, yangın söndürme sistemi kılavuzuna göre dizayn edilecektir. Sistem kılavuzu, bu belgenin gerekliliklerinden belirlenen parametrelere dayalı olacaktır.

Mutfak ekipmanının çalışmasını ve/veya etkinliğini etkileyebilecek herhangi bir değişiklikten önce yangın söndürme sisteminde tam bir sistem incelemesi yapılacaktır.

BİLEŞENLER

GENEL

Sistem, yalnızca testte kullanılan ve üretici kılavuzunda belirtilen bileşenleri kullanmalıdır. Bileşenlerin ikamesi olmayacaktır. (orijinal tanımlanmış parçalar kullanılmalı)

SİSTEM TÜPÜ MONTAJI
Bu sistemlerde tüplerin kullanıldığı durumlarda, ilgili ulusal standartların gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlanacaktır.

Sıvı kimyasal tüpü, vana ve contalar aşağıdakilerle kullanıma uygun malzemeden yapılacaktır:

TAHLİYE NOZULLARI
Nozullar, yanıcı olmayan malzemelerden üretilecek ve amaçlanan yangına maruz kalmaya, gözlenen deformasyon olmaksızın veya söndürme performansları düşmeden dayanacaktır.

Nozullar tıkanmayı önleyecek şekilde tasarlanacak veya sistem içinde başka araçlar kullanılacaktır.

BOŞALTMA BORULARI VE BAĞLANTI PARÇALARI
Boru ve fittingsler yanmaz malzemeden ve söndürücü madde ile uyumlu fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olacaktır. Deşarj sırasında oluşan maksimum çalışma basınçlarına (maksimum depolama sıcaklığında) dayanacaklardır. Borular ve fittingsler uygun ulusal standartlara uygun olacaktır.

HORTUM VE HORTUM BAĞLANTI PARÇALARI
Hortumlar ve hortum bağlantı parçaları, yangına maruz kalacakları yerlerde kullanılmayacak ve söndürücü madde ile uyumlu fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip malzemelerden yapılacaktır.

SÖNDÜRME MADDESİ
Kullanılan söndürücü madde yangın test raporunda tanımlanmalıdır. Sistem kılavuzunda verilen talimatlara uyulacaktır.

MANUEL AKTİVASYON CİHAZI/CİHAZLARI

GENEL
Her sistem, en az bir manuel aktivasyon cihazı ile donatılmalıdır. Manuel aktivasyon cihazının çalıştırılması, sistemin derhal etkinleştirilmesine ve sistemin tamamen boşaltılmasına yol açacaktır.

MEKANİK AKTİVASYON CİHAZLARI
Manuel aktivasyon cihazının (çekme halkası, tutamak, kol, basma düğmesi veya çarpma düğmesi) çalıştırma mekanizması, manuel çalıştırmaya uygun olacaktır.

ELEKTRİK AKTİVASYON CİHAZLARI
Elektrikli manuel buton çalıştırma sistemine sahip sistemler için, yanlışlıkla çalışmayı önlemek için koruyucu bir kapak ile donatılmalıdır.

ALGILAMA VE SİSTEM AKTİVASYONU
Tüm sistemler hem otomatik hem de manuel aktivasyon yöntemlerine sahip olacaktır. Bu aktivasyon metotlarından birinin sistemin işleyişini engellememesi için birbirinden bağımsız olacaktır.

SİSTEM BİLEŞENLERİNİN VE ALGILAMA/ETKİNLEŞTİRME ÖĞELERİNİN KONUMU

SÖNDÜRME MADDESİNİN DEPOLANMASI
Söndürme maddesi ve itici gaz tüpleri, ortam sıcaklığı aralığının sistem kılavuzunda belirtilen değerler dahilinde olduğu yerlere yerleştirilecek ve yangın söndürme maddesinin erken bozulmasına neden olabilecek geniş ve sürekli sıcaklık değişimlerinin öngörüldüğü yerlerden kaçınılacaktır.

BOŞALTIM NOZULLARI
Tüm boşaltım nozulları, hasar ve yanlış nozul hedeflemesi en aza indirilecek ve her zaman sistem kılavuzundaki sınırlamalar dahilinde kurulacak şekilde yerleştirilmelidir.

ALGILAMA
Pişirme cihazları için yangın algılama dedektörleri, üreticinin talimatlarına uygun olarak kurulmalıdır.

MANUEL AKTİVASYON CİHAZLARI
Manuel aktivasyon cihazı, kolay erişilebilir bir yere ve yükseklikte kurulmalı ve çıkış yolu üzerinde olmalıdır. Birden fazla çıkış yolu varsa, ilave manuel aktivasyon cihazları sağlanacaktır

İŞARETLEME
Her bir manuel aktivasyon cihazının yanına, bilgiler içeren işaretler yerleştirilmelidir:

EKİPMANIN TAŞINMASI VE YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Doğru nozul hedeflemesini sağlamak için, pişirme cihazları, mutfaktaki olağan görevler sırasında boşaltma nozullarına göre doğru konumlandırmayı sağlamak için uygun araçlara sahip olacaktır.

DEVREYE ALMA, KURULUM VE BAKIM
Sistem, üretici tarafından eğitilmiş yetkili kişiler tarafından sistem kılavuzuna uygun olarak kurulacak, devreye alınacak ve bakımı yapılacak şekilde tasarlanmıştır.

SİSTEM KILAVUZU
Kurulum, çalıştırma, yeniden doldurma, muayene ve bakım talimat kılavuzunun bir kopyası, bir otomatik söndürme ünitesinin veya önceden tasarlanmış söndürme sistemi ünitesinin muayene ve testinde referans olarak kullanılmak üzere verilecektir.

TEST YÖNTEMLERİ

GENEL
Söndürme sistemi, birlikte kullanılması beklenen her pişirme cihazı için test edilecektir.

 • Pişirme cihazlarında yangın söndürme testleri;
 • Sıçrama testleri;
 • Davlumbaz ve hava tahliye kanalı söndürme testleri; 

PİŞİRME CİHAZLARINDA SÖNDÜRME TESTLERİ

GENEL

 • Test edilen tehlikenin uzunluğu ve genişliği, sistem kılavuzunda belirtilen maksimum alan ve boyutun kapsama sınırlamalarına uygun olmalıdır.
 • Test etme tehlikesi, hazırlanmadan önce temiz olmalıdır. 
 • Test edilen tehlike bir gazlı mangal olduğunda, sonuçların uygulanabilirlik alanı, aynı boyutlarda ve aynı test koşulları altında elektrikli mangallara da genişletilebilir.

SÖNDÜRME TESTLERİ İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ
Söndürme testi yapılırken aşağıdakilere uyulmalıdır:

 • Cihazdaki alevin boşalma başlangıcından itibaren bir dakika veya daha kısa sürede tamamen sönmesi;
 • Söndürücü maddenin boşaltılmasının başlamasından alevlerden daha büyük olmayacaktır;
 • Yangın söndürüldükten sonra bir miktar yakıt kalacaktır.

MİNİMUM DEŞARJ AKIŞ TESTİ KRİTERLERİ
Söndürme testleri, aşağıdakilerin her biri üzerinde, hidrolik olarak en elverişsiz dağıtım ağı ile nozul başına minimum boşaltma akışı ile pişirme cihazı üzerinden minimum miktarda söndürücü madde boşaltan bir sistem üzerinde yapılmalıdır:

 • Pişirme cihazına göre izin verilen maksimum yükseklikte ve en elverişsiz oryantasyonda yerleştirilmiş nozullar

PİŞİRME ALANI SINIRLAMALARI
Pişirme cihazının korunan alanı tek bir nozulun kaplama kapasitesini aşarsa,  ikinci bir nozul kullanılabilir ancak pişirme cihazının korunan alanını aşmaması gerekir.

FRİTÖZLERDE SÖNDÜRME TESTİ

TEST EDİLECEK FRİTÖZ
Test edilecek fritöz, sistemle kapsaması amaçlanan tehlikeye göre bir pişirme yüzey alanına sahip, en az 230 mm derinliğinde bir doğal gaz, propan, bütan veya elektrikli fritözdür. Fritözün damlama tahtası olması durumunda korunacak bölgenin yüzey alanı sistem el kitabı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

YAKIT
Yağ yüzeyi teknenin tepesine kadar kullanılmamış yağla doldurun.

Test sırasında yağ taşmamalıdır.

ÇALIŞTIRMA SIRASI
Teste tabi tutulan her numune için aşağıdakileri yapın:

 • Test edilen tehlikenin ısı kaynağını maksimum güç ayarına ayarlayın;
 • Yağı kendi kendine tutuşana kadar ısıtın;
 • Belirtilen gereksinimleri kontrol edin.

IZGARA

TEST EDİLECEK TEHLİKE
Izgara sacdan oluşan bir ızgaradır.

ÇALIŞTIRMA SIRASI
Teste tabi tutulan her numune için aşağıdakileri yapın:

 • Yağı kendiliğinden tutuşma gerçekleşene kadar tehlikenin entegre ısı kaynağıyla ısıtın;
 • Söndürme sistemini manuel olarak etkinleştirin;

SET ÜSTÜ OCAK

TEST EDİLMİŞ TEHLİKE
İki tehlike belirlenir; Set üstü ocak ile tava ve tencere.

YAKIT
Test edilecek tehlike, üstteki kızartma tavası olduğunda, bu tava derinliğe kadar yeni yağ ile doldurulmalıdır.

ÇALIŞTIRMA SIRASI
Teste tabi tutulan her numune ve test edilen her tehlike için aşağıdakileri yapın:

 • Kızartma tavasını/tencereyi söndürmenin en zor olduğu brülöre yerleştirin;
 • Söndürme sistemini manuel olarak etkinleştirin;

GAZLI MANGAL

TEST EDİLMİŞ TEHLİKE
Test edilen tehlike, ticari olarak temin edilebilen bir gazlı mangal veya onu simüle etmek için yapılmış bir gazlı mangaldır.

ÇALIŞTIRMA SIRASI
Teste tabi tutulan her numune için aşağıdakileri yapın:

 1. Gazlı mangalın radyan panel brülörünü maksimum güçte ısıtın;
 2. Söndürme sistemini manuel olarak etkinleştirin;

ELEKTRİKLİ MANGAL

TEST EDİLMİŞ TEHLİKE
Test edilen tehlike, ticari olarak temin edilebilen mangaldır.

LAV, POMZA VEYA SENTETİK KAYALI MANGAL

TEST EDİLMİŞ TEHLİKE
Test edilen tehlike, ticari olarak temin edilebilen bir mangaldır.

KÖMÜRLÜ MANGAL

TEST EDİLMİŞ TEHLİKE
Test edilen tehlike, ticari olarak temin edilebilen mangaldır.

Isı kaynağı, mangal talimatlarında belirtilen maksimum yüksekliğin aşılmaması için en az iki üst üste binen katman döşenecek şekilde yerleştirilmiş kömür briketlerinden yapılmıştır.

ODUN MANGALI

TEST EDİLMİŞ TEHLİKE
Test edilen tehlike, ticari olarak temin edilebilen bir odun mangalı veya onu simüle etmek için yapılmış bir mangalıdır.

DİKEY MANGAL (DÖNER OCAĞI)

TEST EDİLMİŞ TEHLİKE
Test edilen tehlike, ticari olarak temin edilebilen döner ocağıdır.

ÇALIŞTIRMA SIRASI
Söndürme sistemini manuel olarak başlatın;

ZİNCİRLİ MANGAL

TEST EDİLMİŞ TEHLİKE
Test edilen tehlike, ticari olarak temin edilebilen bir zincirli mangal veya onu simüle etmek için yapılmış bir zincirli mangaldır.

ÇALIŞTIRMA SIRASI
Söndürme sistemini manuel olarak başlatın;

WOK TAVASI

TEST EDİLMİŞ TEHLİKE
İki tehlike belirlenir; sistem kılavuzunda belirtilen minimum boyutta bir wok tavası ve maksimum boyuttan başka bir wok tavası.

ÇALIŞTIRMA SIRASI
Teste tabi tutulan her numune ve test edilen her wok tavası için aşağıdakileri yapın:

Söndürme sistemini manuel olarak etkinleştirin;

SIÇRAMA TESTLERİ

TEST TÜRLERİ
İki tür test tanımlanmıştır:

 • Söndürme sıçrama testi; ve
 • Pişirme sıcaklığı sıçrama testi.

SONUÇLARIN UYGULANABİLİRLİK ALANI
Sıçrama testleri, yalnızca üzerlerine madde püskürtüldüğünde yağ damlacıklarına duyarlı olan pişirme aletleriyle ilgilidir.

GEREKLİLİKLER

SÖNDÜRME SIÇRAMA TESTİ
Daha önce bahsedilen tehlikelerden herhangi biri üzerinde bir yangın söndürme sıçrama testi yapılırken, aşağıdakilere uyulmalıdır:

PİŞİRME SICAKLIĞI SIÇRAMA TESTİ
Daha önce bahsedilen tehlikelerden herhangi biri üzerinde pişirme sıcaklığı sıçrama testi yapılırken, sıçrayan yağ damlacıkları oluşmayacaktır, bu da tehlikeden veya çevresinde yağ sıçraması olmayacağı anlamına gelir.

TESTE TABİ TUTULAN NUMUNELER
Aşağıdaki özelliklere sahip test numuneleri üzerinde her tipte bir sıçrama testi yapılmalıdır:

FRİTÖZ PİŞİRME SICAKLIĞI SIÇRAMA TESTİ

TEST EDİLMİŞ TEHLİKE
Sıçramayı algılamak için, fritözün üst seviyesine, pişirme cihazının çevresine yağ sıçramamalıdır.

ÇALIŞTIRMA SIRASI
Aşağıdaki gibi ilerleyin:

 • Test edilen tehlikenin ısı kaynağını başlatın;
 • Belirtilen gereksinimleri kontrol edin.

Test edilmiş tehlike
Test etme tehlikesi, üzerine bir kızartma tavasının yerleştirildiği bir ocaktır.

 Yakıt
Tehlikeyi yağ ile doldurun.

Çalıştırma sırası
Aşağıdaki gibi ilerleyin:

 • Kızartma tavasını, sıçrama tehlikesinin daha fazla olduğu brülöre yerleştirin;
 • Söndürme sistemini manuel olarak etkinleştirin;
 • Gereksinimleri kontrol edin.

SET ÜSTÜ OCAK PİŞİRME SICAKLIĞI SIÇRAMA TESTİ

TEST EDİLMİŞ TEHLİKE
Test etme tehlikesi, bir kızartma tavasının yerleştirildiği bir ocaktır.

YAKIT
Tehlikeyi yağ ile doldurun.

ÇALIŞTIRMA SIRASI
Aşağıdaki gibi ilerleyin:

 • Kızartma tavasını, sıçrama tehlikesinin daha fazla olduğu brülöre yerleştirin;
 • Gereksinimleri kontrol edin.

WOK SÖNDÜRME SIÇRAMA TESTİ

ÇALIŞTIRMA SIRASI
İki tehlikenin her biri için aşağıdakileri yapın:

 • Wok' u, sıçrama tehlikesinin daha fazla olduğu brülör üzerine yerleştirin;
 • Söndürme sistemini manuel olarak etkinleştirin;
 • Gereksinimleri kontrol edin.

WOK PİŞİRME SICAKLIĞI SIÇRAMA TESTİ

TEST EDİLMİŞ TEHLİKE
Sıçramayı algılamak için, pişirme cihazının çevresine Yağ sıçramamalıdır. 

ÇALIŞTIRMA SIRASI
İki tehlikenin her biri için aşağıdakileri yapın:

 • Wok' u, sıçrama tehlikesinin daha büyük olduğu brülör üzerine yerleştirin;
 • Gereksinimleri kontrol edin.

DAVLUMBAZ VE HAVA TAHLİYE KANALI GİRİŞİ
Testin amacı, kurulan sistemin, korunan cihazların üzerindeki davlumbaz ve hava tahliye kanalı sisteminde yangını söndürüp söndürmeyeceğini ve yangının yayılmasını önleyip önlemeyeceğini belirlemektir.

GEREKSİNİMLER
Söndürme, yakıtın aç kalması nedeniyle değil, sistemin çalıştırılmasıyla gerçekleşmiş olmalıdır.

TEST EDİLMİŞ TEHLİKE
Test edilecek tehlike, altına bir fritöz yerleştirilmiş davlumbaz, filtre, hava tahliye kanalı, damper ve egzoz fanından oluşan bir pişirme buharı egzoz sistemidir.

FİLTRE
Filtre, davlumbazın tüm uzunluğu boyunca uzanan bir yapıda çerçevelenecektir.

HAVA TAHLİYE KANALI
Hava tahliye kanalı bölümleri arasındaki contalar, deney sırasında oluşan ısıya dayanabilmeli ve yakıt sızıntısını önleyecek kadar sıkı olmalıdır.

FRİTÖZ
Bu test için kullanılan fritöz ve sistem tarafından kapsanan maksimuma eşit pişirme alanına sahip sacdan imal edilmiş bir fritöz olacaktır.

DAVLUMBAZ, FİLTRELER VE HAVA TAHLİYE KANALINDAKİ YAKIT
Yakıt, köpük önleyici madde ile eritilmiş hayvansal yağ veya bitkisel yağ olabilir.

Gerekli sürekli yangını elde etmek için, özellikle büyük boyutlu hava tahliye kanallarında ek yakıt kullanılabilir.

FRİTÖZDEKİ YAKIT
Yakıt, köpük önleyici madde içeren yeni bitkisel yağdır.

PLENUM SÖNDÜRME TESTLERİ
Sadece bir test tanımlandığı gibi bir üfleyici ile cebri hava tahliyesi ile tanımlanır.

GEREKSİNİMLER
Test yapılırken, tam ölçekli testler isteklere uyulmalıdır.

TESTE TABİ TUTULAN NUMUNELER
Tam ölçekli testler, tam ölçekli test numuneleri üzerinde yapılmalıdır.

TEST EDİLMİŞ TEHLİKE
Test etme tehlikesi, tam ölçekli testler aynıdır.

AMAÇ
Testin amacı, yangın testlerinin her birinde kullanılacak madde miktarını belirlemektir.