Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi Tasarımı

Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi Tasarımı - Dikkat Edilecek konular

Davlumbaz Söndürme sistemleri ön mühendislik hesaplamaları ile tasarlanıp mutfaklarda kurulmaktadır. 

Hidrolik Hesap

Söndürme sistemi kurulurken üreticinin manuelinde yer alan teknik bilgiler dikkate alınmalıdır. Sistemde kullanılacak boru çapları, uzunlukları ve kullanılacak birleştirme parçalarının adetleri ve tipleri sınırlandırılmıştır. Bu sınırlamalara sahip olmayan sistemlerin gerekli performansı göstermeyeceği ve yangını söndürmeyeceği bilinmektedir. Söndürme sistemini kuran yetkili servisten hidrolik hesaplama formunun alınması ve arşivlenmesi gerekmektedir. Sınırlamalara sahip olmayan sistemlerin güvenli olmadığı bilinmelidir.

Paslanmaz Borular

Söndürme sisteminde kesinlikle paslanmaz çelik borular kullanılmalıdır. Mutfaklar yoğun şekilde su buharı, yağ buharı ve tuz buharının bulunduğu mahallerdir. Neredeyse 24 saat çalışan mutfaklarda atmosferik ortam korozyona müsait bir haldedir. Farklı tip borular kullanılması neticesinde borular paslanır ve sistemin çalışmasına engel olur.

Nozullar

Davlumbaz söndürme sisteminin en önemli bileşeni sayılabilir. Davlumbaz altındaki pişirme cihazlarının tiplerine göre nozullar üretilmektedir.

Nozulların tiplerini belirleyen kriterler;

Püskürtme Açısı ; Nozullardan püskürtülen sıvının açısıdır.

Püskürtme Debisi; 1 Dakikada bir nozuldan alınan sıvı miktarıdır. (Akış sayısı)

Damlacık büyüklüğü; Nozulundan çıkan sıvının parçalanarak mikron seviyesinde oluşturduğu damlacıklardır.

Püskürtme mesafesi; Nozuldan püskürtülen söndürme sıvısının ulaştığı en uzak mesafedir. 

Nozullar pişirme cihazlarının üzerinde konumlandırıldığı için sürekli yağ ve su buharına maruz kalmaktadır. Bu durum ise nozulların tıkanmasına yol açabilir. Bu nedenle nozulların uç kısımlarında yağ koruma kapağı veya folyosu bulunmaktadır. Sistemin çalışması ile yağ kapağı yerinden çıkar (folyo kullanılmış ise yırtılır) ve söndürme sıvısının püskürtülmesini sağlar. 

Borulardan gelen partiküllerin nozulları tıkamaması veya akışı engellemesi için süzgeç/filtreler bulunmaktadır. Bu süzgeç/filtreler zaman içerisinde paslanarak görevini yapamaz hale gelebilir. Yada boru içerisindeki çok sayıda partikül süzgeç/filtreyi tıkayabilir. Bu nedenle günümüz teknolojisinde tıkanmaz nozullar geliştirilmiştir. Dolayısı ile nozul içinde süzgeç/filtre yoktur. Defender Davlumbaz Söndürme sistemlerinde uzun yıllardır tıkanmaz nozul kullanılmaktadır.

Davlumbaz Söndürme Sistemi Dedektörleri

Davlumbaz söndürme sistemlerinin en önemli bileşenlerinden sayılabilir. Yangınla mücadelede en önemli faktör erken müdahaledir. Dolayısı ile seçilecek dedektör tipi son derece önemlidir. Dedektörler 2 gurupta yer almaktadır.

Eriyebilir Dedektörler

Özel formlara sahip 2 pirinç levhanın yüzeylerinin özel alaşımlı lehimlerle birbirlerine birleştirilmesi sonucu elde edilmektedir. Bu tip dedektörler belli bir çekme kuvveti altında belli ısılarda kopması tekniğine göre çalışmaktadır. 

165°F - 74°C    -> Düşük ısı üreten pişirme Cihazlarında Kullanılmaktadır.

212°F - 100°C -> Düşük ısı üreten pişirme Cihazlarında Kullanılmaktadır.

280°F - 138°C -> Düşük ısı üreten pişirme Cihazlarında Kullanılmaktadır.

360°F - 182°C -> Baca Girişlerinde Kullanılmaktadır.

450°F - 232°C -> Yüksek ısı üreten pişirme cihazlarında kullanılmaktadır.

500°F - 260°C -> Kömürlü veya LAVA taşlı ızgaralarda kullanılmaktadır.

Bu tip dedektörlerin dezavantajları metal yorgunluğuna maruz kalacaklarından dolayı Üreticinin belirlediği periyodlarda değiştirilmesi gerektiğidir. 

Thermo Bulb Dedektörler

Eriyebilir detektörlerden farklı çalışma prensibine sahiptir. Cam ampulller içerisinde bulunan özel bir kimyasalın belli sıcaklıklarda genleşmesi sonucu cam ampulün patlaması ve bağlı olduğu düzeneği serbest bırakması prensibine göre çalışmaktadır. Bu tip dedektörlerin avantajları geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip olması ve aynı zamanda Standart tepki veya Hızlı tepki modellerine sahip olmasıdır. Yüksek riskli alanlarda hızlı tepki veren modelleri seçilmelidir. 

 

Gaz ve Elektrik Kesme Sistemi

Endüstriyel mutfaklarda yakıt olarak genellikle elektrik ve gaz kullanılmaktadır. Bir yangın anında yakıt kaynağının kapatılması çok önemlidir. Bunun için davlumbaz söndürme sistemlerinde GAZ kesme Vanası ve Enerji kesme anahtarı bulunmalıdır. 

Gaz Kesme Vanası : Gaz akışını kesmek için Mekanik Gaz Kesme Vanası kullanılmaktadır. Bu bileşen söndürme sistem mekanizmasının aktif olması ile oluşan mekanik hareketin gaz valfine iletilmesi ile valfin kapatılması ile sağlanmaktadır. 

 

Enerji Kesme Anahtarı: Bir yangında pişirme cihazları ve davlumbaz havalandırma fanının kapatılması bir yangın anında en önemli işlemdirr. Bunun için davlumbaz söndürme sistemi mekanizmasının içerisinde mikro anahtar yer almaktadır. Mekanizmanın hareketi ile mikro anahtar kontaklarını değiştirerek elektrik enerjisinin kesilmesini sağlamaktadır.