Mutfakta Yangın Riski

Davlumbaz ve Filtreler

Davlumbaz ve içindeki yağ filtreleri yangın çıkarmamakla birlikte yangının gelişmesi ve yayılmasına neden olduğu için yüksek risk gurubundadır. Mutfakta yer alan davlumbazlar kendi başına bir yangın üretemezler. Elektrikli veya gazlı bir enerji kaynağı yoktur. Ancak davlumbaz altındaki pişirme cihazları yüksek ısı kaynağıdır. Pişirme cihazlarının yüksek ısı üretmeleri ya da cihaz yangınları nedeni ile oluşan alevler davlumbaz içinde ve filtrelerinde biriken atık yağların tutuşmasına neden olmaktadır. Ayrıca davlumbazlarda yağların birikmesi için özel hazneler bulunmaktadır. Bu hazneler zamanında temizlenmediği için çok miktarda yağ birikmektedir. Biriken bu yağların kimyasal yapısı bozulduğu için tutuşması oldukça kolaydır. Pişirme cihazlarında oluşan bir yangının alevleri davlumbaz ve filtrelere ulaştığında bu yağlar kolayca tutuşur ve yangının gelişip yayılmasına neden olur. 

BACA ve TAHLİYE KANALI

Bacalar yüksek risk gurubundadır. Her davlumbazda bir veya birden fazla baca bulunmaktadır. Bacalar ulaşılması zor olan konumdadır. Kullanıcılar tarafından baca temizliğinin ihmal edildiği sıklıkla rapor edilmektedir. Her ne kadar dikey bacada yağ birikmesi az olsa da yatay bacalarda fazla miktarda yağ birikmektedir. Bu yağlar temizlenmediği takdirde pişirme cihazlarındaki olası bir yangında kolayca tutuşmakta ve söndürülmesi oldukça zordur. Kömürlü ızgara kullanılan davlumbaz ve bacalarda yağ ve kömür dumanın karışması nedeni ile yanma ısısı çok düşük bir yakıt baca ve davlumbaz içinde meydana geldiği bilinmektedir. 

FRİTÖZ - Endüstriyel Fritöz - Deep Fat Fryer

Bir mutfaktaki en riskli pişirme cihazı fritözdür. Fritözlerde kullanılmakta olan yemeklik yağlar sıklıkla yangına sebep olmaktadır.

Yemeklik yağ (Ayçiçek yağı, Kanola Yağı, Zeytinyağı, Mısırözü yağı) tiplerine göre farklı sıcaklıklarda yanmaya başlar. Pişirme yağlarında genel olarak 360°C derecede otomatik yanma başladığı kabul edilmektedir. Bu yağın tipi ve kullanım süresine bağlı olarak +/-10 °C farklılık göstermektedir. Endüstriyel tip tek kazanlı ve çift kazanlı olmak üzere çeşitli kapasitede fritözler mevcuttur. En sıklıkla görülen yangın sıralaması,

  1. Fritöz Termostatı arızası
  2. Standartlara uygun fritöz kullanılmaması (Belgesiz ürün)
  3. Pişirme yağını değiştirmeden çok uzun süre kullanmak
  4. Fritöz minimum kapasitesinin altında yağ kullanmak
  5. Fritöz maksimum yağ kapasitesinin üzerinde yağ kullanmak
  6. Cihaz limitlerinin dışında gıda miktarının kullanılması
  7. Kullanıcı hataları, (Yağsız sadece gıda ile çalıştırılması, Cihaz üzerine ekipman bırakılması, Kapağının kapalı bırakılması)
  8. Cihazın çalışır halde kontrolsüz bırakılması 

KONVEKSİYONLU FIRIN

Konveksiyonlu fırınlarda yangın riski teknolojik cihazlar olması nedeni ile çok düşüktür. Raporlanan birkaç olayda genelde termostat arızası veya mekanik arıza nedeni ile çok az sayıda yangın raporlanmıştır. 

ELEKTRİKLİ/GAZLI OCAK

Elektrikli ve gazlı ocaklar yangın riski orta risk gurubundadır. Cihaz arızasından kaynaklanan yangın sayısı az olmakla beraber üzerinde pişirilen gıdaların yanması nedeni ile yangın meydana geldiği raporlanmıştır. Ayrıca bu cihazların üzerindeki pişirme kapları küçük ölçekli olması ve pişirilen gıda miktarının az olması, basit müdahaleler ile söndürülebilmesi cihazı orta risk gurubuna dahil etmektedir. Gazlı ocaklarda genelde gaz borusundan kaynaklı yangınlar raporlanmaktadır. 

WOK OCAK

Wok ocaklar yangın riski gazlı olması ve yağ ve gıdanın aynı tavanın içinde yer alması nedeni ile orta risk gurubundadır. Yangınlar genelde personel ihmali (Tavanın ocak üzerinde unutulması) nedeni ile meydana gelmektedir. Yine tava içerisindeki yağ ve gıda miktarının az olması nedeni ile basit müdahaleler ile söndürülmektedir. Yakıt olarak gaz kullanılması nedeni ile gaz borusu kaynaklı yangınlar raporlanmaktadır. 

IZGARA PLEYT (ELEKTRİKLİ veya GAZLI)

Pleyt pişirme cihazları orta risk gurubunda yer almaktadır. Pişirme cihazı yüzeyi büyük/geniş ve yoğun gıda pişirilen cihazlarda ciddi sayıda yangın raporu vardır. Nedeni personel ihmali ve gıdaların zamanında cihazdan alınmaması neticesinde yangın meydana geldiği bilinmektedir. Bir başka bilgi ise iyi temizlenmeyen cihazlardaki atık yağların biriktiği haznelerin tutuşmasıdır. Ayrıca gazlı cihazlarda gaz borusundan kaynaklı yangınlar raporlanmıştır.

 

DEVRİLİR TAVA

Devrilir tavalarda Yüksek risk gurubundadır.  Bu cihazlarda yanlış kullanımdan kaynaklı yangınlar görünmektedir. Cihazlarda gereğinden fazla yağ veya gıda kullanımı nedeni ile oluşan yangın raporlanmıştır. Cihaz kapağı kapalı iken pişirme yapıldığı ve pişirme sonucu kapak açılması ile oksijen ile temas eden yağ buharının alev alması nedeni ile yangın meydana gelmektedir. 

KUZİNE FIRIN

Bu cihazlar orta risk gurubundadır. Sıklıkla cihaz arızası ve yanlış kullanım nedeni ile yangın meydana gelmektedir. Termostat arızası veya kuzine içinde gıdaların kontrolsüz pişirilmesi nedeni ile yangın meydana gelmektedir. Ancak cihazın tam kapalı olması riski düşürmektedir. Bir mutfakta fazla miktarda duman olması istenmeyen bir durumdur.

 

BENMARİ

Sıcak su ile çalışmasından dolayı benmari cihazında yangın riski yoktur. 

PATATES DİNLENDİRME

Yangın Riski Yoktur. 

ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

Sıcak su ile çalışmasından dolayı yangın riski yoktur. 

KAYNATMA KAZANI

Sıcak su ile çalışmasından dolayı yangın riski yoktur.