Davlumbaz Söndürme Sistemi Periyodik Bakımları

Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi Periyodik Bakımları Nasıl Yapılmalıdır.

- Söndürme Sistemi uluslararası standartlar gereği her 6 ayda bir periyodik bakımdan geçirilmelidir. Sistemde yer alan bütün aktif ve pasif bileşenler yetkilendirilmiş servis personeli tarafından kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır.

- Yangın söndürme sistemi, ön mühendislik çalışması ile her mutfak davlumbazına özel olarak benzersiz şekilde kurulur. Söndürme sistemi kurulduktan sonra, pişirme cihazlarının konumlarını kesinlikle değiştirmeyiniz.

- Pişirme cihazlarının konumları veya tipleri değiştirilecekse, bu değişimler mutlaka yetkili servis kontrolünde yapılmalıdır. Aksi takdirde söndürme sistem yangın anında işlevini yerine getirmeyebilir.

- Bakım, revizyon ve kurulum yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

- Yangın riskine karşı davlumbaz ve bacalar periyodik olarak temizlenmelidir.

- Periyodik bakımlarda aşağıdaki maddeler takip edilmelidir. 

Dedektör Hattı Kontrolü ve Periyodik Bakımı

- istemde bulunan makaralı dirsekler kapakları sökülerek içindeki makaralar kontrol edilir. Hareket etmeyen veya kirli olan makaralar sökülerek sıcak su ile yıkanır ve rahat hareket etmesi sağlanır.

- Çalışmayan makaralı dirsekler yenisi ile değiştirilmelidir.

- Paslanmaz çelik halatın dedektör hattı içerisindeki rahat hareketi izlenmelidir.

- Dedektör hattında kullanılan alüminyum borular ve bağlantı rakorları kontrol edilir. Bağlantı elemanları (kelepçeler) kontrol edilir. Hasarlı olanlar değiştirilir. 

Dedektör Kontrolü ve Periyodik Bakımı

- Bütün dedektörler sökülür ve sıcak su ile yıkanarak temizlenir.

- Dedektör temizlik sonrası gözle fiziki kontrolden geçirilerek hasarlı olanlar değiştirilir. 

Aktivasyon Butonu Kontrolü ve Periyodik Bakımı

- Buton kapağı açılarak iç mekanizma kontrol edilir. Kirlenmiş ise temizlenir.

- Buton mührü kontrol edilir. Mühür bozulmuşsa yenilenir.

- Buton kapağı kapatılır ve mühürlenir. 

Aktivasyon Mekanizması Kontrolü Periyodik Bakımı

- Mekanizma kutu kapağı açılır.

- İtici CO2 kartuşu tartılarak kontrol edilir. Kartuş üzerindeki değerden farklılık var ise değiştirilir.

- Mekanizma yayı kontrol edilir.

- Mekanizma çalıştırılarak hareketi izlenir.

- Eğer mevcut ise mikro anahtar kontrol edilir. Kontak değişimi ve elektrik, gaz ve fan kapatma fonksiyonu teyid edilir. 

Aktivasyon Vanası Periyodik Bakımı

- Vana üzerindeki manometre ibresinin yeşil bölgede olduğu kontrol edilir. Eğer basınç düşük ise, basıncın neden düştüğü araştırılır. Sızdırmazlık sağlandıktan sonra tüp tekrar basınçlandırılır

- Vanada hasar veya oksidasyon varsa yenisi ile değiştirilir. 

Nozul Periyodik Bakımı

- Nozulların konumlandırma yerleri not edilerek tamamı sökülür.

- Nozulların yağ kapağı çıkarılır.

- Nozul ucunda buluna pulvarizatör hiçbir şekilde sökülmez çıkarılmaz.

- Nozullar yağ çözücü karıştırılmış suda en az 15 dakika kaynatılarak temizlenir.

- Temiz su ile yıkanarak kurulanır ve toplanır.

- Nozullar pişirme cihazlarına uygun bir şekilde takılır.

- Sökülmeden önceki konumları kontrol edilerek doğrulanır. 

Sistem Tüpü Periyodik Bakımı

- Tüp veya vana çevresinde hasar veya korozyon var ise tüp tamamen sökülerek kontrol edilir.

- Hasarsız olduğu kontrol edildikten sonra dolum yapılır ve basınçlandırılır.

- Tüp dış yüzeyi hasarsız olmalıdır.

- Tüp üzerindeki üretici ve bilgi etiketleri yerinde ve okunaklı olmalıdır.

- Her 5 yılda bir tüp hidrostatik testten geçirilmeli ve sertifikalandırılmalıdır. 

Eğitim

- Her periyodik bakımda yetkili servis firmasından mutfak personeline tekrar eğitim verilmesi istenmelidir.

- Eğitimsiz personelin bir yangın olayında panik davranışlarla zamanında ve güvenli müdahale yapamadığı raporlanmıştır.

- Mutfak personelinin sistemin kullanım kılavuzundaki bilgilere göre;

  1. Sistemin tanıtımı
  2. Otomatik çalışması
  3. Yangın anında el ile çalıştırılması
  4. Periyodik kontrolleri
  5. Kullanımda süresince dikkat edilmesi gerekenler
  • Sözlü olarak anlatılmalıdır. Yapılan anlatım ve katılımcılar yazılı olarak belgelendirilmelidir. 

Boşaltma Boruları Periyodik Bakımı

- Periyodik kontrollerde boru bağlantı noktaları gözle kontrol edilmelidir.

- Eğer sistem çalıştırılmış ise boruların içi temiz su ile yıkanmalıdır.

- Hidrolik hesap kurallarına göre yeniden montaj yapılır.