Sulu Kimyasal Söndürme Sistemleri İçin Standartlar Uluslararası Kodları ve Standartları Organizasyonu

NFPA 17A

Bu dokümanda yer alan NFPA kod ve standartları, Amerikan Ulusal Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmıştır. Bu süreç yangın ve diğer güvenlik konularında fikir birliğine ulaşmak için, çeşitli bakış açılarına sahip gönüllü temsilcileri bir araya getirmiştir. NFPA yöneticileri fikir birliği ve geliştirme süreci devam ederken adil olmayı teşvik etmek için bazı kurallar koyar, testler bağımsız olarak yapılır, doğrulanır, herhangi bir kod veya standardın doğruluğu sağlanır.
NFPA herhangi bir kişisel yaralanma, mülkiyet zararları için sorumluluk kabul etmez, doğrudan veya dolaylı olarak telafisi mümkün olan olmayan zararları karşılamaz. NFPA da doğruluğu veya tamlığı konusunda burada yayınlanan bilgi konusunda hiçbir teminat veya garanti vermemektedir
Bu belgeyi kullanmak, NFPA için veya herhangi bir kişi veya kurum adına profesyonel ya da diğer hizmetleri vermeye taahhüt değildir. NFPA herhangi bir kişi veya başkasına bir varlık tarafından borçlu herhangi bir görevi gerçekleştirmek içindir. Bu belgeyi kullanmak isteyen herkes kendi kararını vermesi gerekir veya yetkili profesyonellerden yardım almasa gerekir.
NFPA Polis zoru ile belgenin içeriği ve uygulaması konusunda güç sahibi değildir. Ayrıca tasdik test veya kontrol ürünleri, tasarımları, ya da teçhizatları bu belge ile uyumu için herhangi bir NFPA listesi yoktur. Herhangi bir sertifika veya bu belgenin şartlarına uymayan beyanlar NFPA’ ya atfedilemez ve bu durum sadece sertifika veya yapımcısı ifadesinin sorumluluğundadır.

DUYURULAR

Bu belge ve kodları yöneten NFPA usul ve standartları geliştirme süreci hakkında bilgi almak için tüm istekleri ile ilgili tüm soru veya diğer iletişim, geçici değişiklikler önermek için prosedürler hakkında Resmi Belgeler de dahil, ve düzenli revizyon döngüleri boyunca NFPA belgeleri üzerinde gerekli değişiklikleri önermek için, NFPA merkeze yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bu belgeyi kullananlar, bu belgenin Geçici Amendments'ın yayımlanması ile zaman zaman değiştirilebilir olduğunu bilmelidirler ve zaman içinde herhangi bir noktada resmi bir NFPA Geçici ara değişiklikleri ile birlikte belgenin geçerli baskı oluşur. Bu belgenin geçerli baskı olup olmadığını ve Geçici Amendments'ın ihracı yoluyla değiştirilmiş olup olmadığını öğrenmek ve bilgi almak için, Abonelik Hizmeti Ulusal Yangın Kodları gibi yetkili NFPA yayınlara danışmak gerekir veya www.nfpa.org ’de NFPA web sitesini ziyaret edebilir.

Yazılı veya sözlü olarak Madde 16 uyarınca işlenmez olan bir deyim olarak belirtilen projeler NFPA Yönetmelikler Yönetim Kurulu tarafından resmi pozisyonu dikkate alınmaz ve Komitelerin herhangi biri de kabul edilemez, ayrıca örgün bir yorum olarak güvenilemez.
NFPA hakları ya da belirtilen tüm öğeleri ile ilgili olarak ileri sürülen herhangi bir patentin geçerliliği ile ilgili herhangi bir pozisyon almaz ve NFPA kullanımı ya da güven noktasında bu belgede kaynaklanan herhangi bir patent ihlali sorumluluğunu kabul etmez. Bu belgeyi kullananlara, patent haklarının geçerliliğini belirlemesi açıkça tavsiye edilir ve bu hakların ihlali, riski tamamen kendi sorumluluğudur.

Bu belgeyi kullanacaklar yerel yetkili yasa ve yönetmeliklere danışmalıdırlar. NFPA, bu belgenin yayınlanması ile gelmiyor, yasalara uygun olmayan eylem çağrısı niyetinde olanların bu belge alınmış gibi olarak yorumlanmamalıdır.

Bu belge Ulusal Yangın Önleme Derneği (NFPA) tarafından telif hakkına sahiptir. Bu belgenin kullanımı ve kabul edilmesi kamu kurum ve başkaları tarafından kullanılabilir olmasıdır, NFPA bu belgenin telif hakkı ile ilgili hiçbir hak ortadan kaldırmaz.

Referans tarafından kabulü - Kamu makamları, kanunlar, yönetmelikler, idari emir ve benzeri kurumlar bu belgeyi referans olarak kabul ederler. Herhangi bir silme, ekleme ve benimseyerek otorite tarafından istenen değişikliklere ayrı ayrı dikkat edilmelidir. Bu tür kullanımlarda yazılı olarak: NFPA (Sekreter, Standartları Konseyi Dikkat) bildirilmelidir. Dönem "referans tarafından kabulü" sadece başlık ve yayıncılık bilgi gerekçe demektir.

Transkripsiyon tarafından kabulü – A. Kamu idareleri yasama ya da kural-NFPA (Dikkat: Sekreter, Standartlar Kurumu) yazılı ihbar üzerine, sadece verme yetkileri değişiklik ve eklemeler ile, baskı ve tamamen veya kısmen bu belgeyi yayınlamak bir royalty-free lisans verilecek, varsa da, ayrı ayrı belirtildiği yasalar, yönetmelikler, mevzuat, idari emir veya sunulan kanun hükmünde, sahip benzer aletler ki:
(1) NFPA telif haklarını nedeniyle fark her yasa ve bunların her kopyası bulunan ve
(2) ( 2) bu tür baskı ve yayınlanması numaraları yargı yasama ya da kural koyma sürecine karşılamak için yeterli sınırlıdır.

B. Bu NFPA Kodu veya Standart sonra kanun haline kabul edilmiş, yasama ya da kural olarak tamamen veya kısmen yargı tarafından kabul edilen bu belge veya içeriği çoğaltmak isteyen güçler ya da başka kişilere verme ile kamu otoriteleri tarafından bu belgenin tüm baskıları, NFPA (Dikkat: Sekreter, Standartlar Kurumu) için yazılı talepte herhangi bir biçimde, üzerine baskı, yayınlamak ve kısmen veya tamamen bu belgeyi satmak, değişiklik ve eklemeler ile münhasır olmayan lisans verilecek, varsa, ayrı ayrı belirtilecek. Böyle bir lisans sadece NFPA telif ödeme anlaşması üzerine verilir. Bu araştırma ve geliştirme fonu sağlamak için gereklidir, sürekli güncellenmesi ve NFPA standartlar revize olarak NFPA ve gönüllü çalışmaya devam etmek gerekli. Belirli koşullar altında, kamu otoriteleri yasama ya da kural koyma yetki ve uygulanabilir kamu yararı böylece sunulacak özel bir telif alabilirsiniz.

NFPA 17A, Islak Kimyasal Söndürme Sistemleri için Standart, bu baskı Kuru ve Islak Kimyasal Söndürme Sistemleri Teknik Komitesi tarafından hazırlanan ve Ulusal Yangın Önleme Derneği, Kansas City, MO, 17-19 Kasım 1997 Toplantısı. 6 Şubat 1998 etkili bir tarih, 16 Ocak 1998 tarihinde Standartları Konseyi tarafından yayımlanan ve önceki tüm sürümlerin yerine geçer.
Değişiklikler için içerik dışında göründükleri sayfaları marjı dikey bir kural ile gösterilir. Bu satırlar önceki baskıdaki değişikliklerin belirlenmesinde kullanıcıya yardımcı olarak yer almaktadır.

NFPA 17A 'nın bu sürümü 31 Mart 1998 tarihinde bir “Amerikan Ulusal Standart” olarak kabul edilmiştir.

Kökeni ve 17A NFPA Gelişimi

Kuru Kimyevi Yangın Söndürme Sistemleri Komitesi 1952 yılında faaliyete geçmiştir. 6 Nisan 1983 günü, Standartları Konseyi uygun komiteye söndürme sistemleri “ıslak kimyasal” diye bir konu atamak için istek aldı. Listelenen sistemler bir süredir mevcut olmuştu. Köpük Komitesi'nin talebi reddedildi, sonra Kuru Kimyevi Komitesinden, proje sorumluluğunu üstlenmesi istendi. Mayıs 1983 yılında, Kuru Kimyevi Yangın Söndürme Sistemleri Komitesi görevi kabul yönünde oy topladı ve Konsey yeni konu eklemek sureti ile Standartlar Komitesi Kapsamını genişletmek istedi. Komite ayrıca yeni belgenin Islak Kimyasal Söndürme Sistemleri için NFPA 17A, Standart olarak tespit edilmesini istedi. Bir alt komite metin geliştirmek için Haziran 1983 yılında bir araya geldi. Kasım 1984 yılında Konsey Kuru Komitesi ve Islak Kimyasal Söndürme Sistemleri Komitesi adını değiştirmeye yönelik isteği onayladı. 1990 sürümü 1986 baskısının kısmi bir revizyonu oldu. Bu standardın 1998 baskısı kapatılamaz açıklıklar ve ekipman kapatma korunması için gerekli şartları açıklığa kavuşturmak için revize edilmiştir.

Sıvı Kimyasal Söndürme Sistemleri (Wet Chemical Suppression System)


Söndürme Sistemleri Kimyasal üzerinde Kuru ve Islak Komitesi Teknik

NFPA 17
DİKKAT: (*) numarası ya da bir yıldız, fıkrasında söz konusu açıklayıcı malzeme Ek A’da bulunabiliri gösterir. Referanslı yayınlar hakkındaki bilgiler Bölüm 6 ve Ek B’de bulunabilir.

Bölüm 1
Genel
 Kapsam.
Bu standardın 1-1,1 hükümleri tasarım, kurulum, işletim, test için geçerli ve önceden tasarlanmış ıslak kimyasal yangın bakım sabit memeleri, ıslak kimyasal ve expellant gaz ile söndürme sistemlerini içerir. Minimum gereksinimler, ticari restoranlar, kurumsal davlumbaz, plenums, oluklar ve ilgili pişirme aletlerini kapsar.

1-2 Amaç

Bu standart, işletme, listeleme, onaylayan, kontrol, test, montaj, tasarım, kullanım ve satın alma ile ilgili kişilere rehberlik için hazırlanmış ve donanım olarak ömrü boyunca amaçlanan işlev göreceği sırayla, söndürme sistemleri ön-üretimli ıslak kimyasal yangın söndürme sistemidir. Bu standart yeni yöntemler ve cihazların kullanımını önlemek amacıyla tasarlanmış olan, yeterli teknik veriler yeni bir yöntem ya da cihaz kalitesi, etkinlik ve dayanıklılığın eşdeğer olduğunu göstermek için yargılama yetkisine sahip makama sunulur, güvenli olduğu öngörülen durum için bu standart uygulanır.

1-3 Nitelikler. Sadece düzgün eğitimli kişilerin hizmet, ön-üretimli ıslak kimyasal sistemleri, tasarımı, kurulumu yetkili kabul edilecektir.

1-4 Geriye Dönük Madde. Bu belgenin hükümleri makul bir düzeyde yangından can ve mal kaybına karşı koruma sağlamak için gerekli olarak kabul edilir ve bu belgenin hükümleri uygulanır. Aksi belirtilmedikçe, bu belgenin hükümleri, tesis, teçhizat, mevcut olan inşaat ya da kurulum öncesinde bu belgenin geçerlilik tarihi için onaylanmış tesisat uygulanabilir olması doğru değildir.

İstisna: Bu mevcut durum can ve mal güvenliği için ayrı bir tehlike içerdiğini yetkisine sahip makam tarafından belirlenen ve ispatlanan durumlarda, bu standardın ilgili bölümlerindeki ayrı tehlike (ler) kontrolü uygulanacaktır.

1-5 Tanımlar. Açıklama amacıyla, bu standartta özel teknik anlam kullanılmıştır ve aşağıdaki genel şartlar tanımlanmıştır.

Onaylı
Kabul otorite yetkisine sahip kişi için kullanılır.

Otorite olması Yargı
Organizasyon, ofis veya ekipman, bir yükleme veya onaylamakla görevli bireysel.

Otomatik İşlem
İşlem herhangi bir insan eylemi gerektirmez.

Yardımcı Ekipmanlar
Islak kimyasal sistemleri ile birlikte kullanıldığında listelenen donanımlar, ya da sinyal cihazlarını başlatmak için güç, yakıt veya tehlikeli havalandırmayı kapatan cihazlar.

Şube Kanalı
Tek bir başlık veya tehlike bölgesinden hava egzoz içeren kanal çalışması.

Ortak Kanalı
İki veya daha fazla şube kanallarından hava çıkışı içeren kanal çalışması.

Deşarj Nozul
Belirlenen tehlike anında ıslak kimyasal deşarj nozul ile yangın söndürme sağlamaktır.

İtici Gaz
Boşaltma için kullanılan orta kimyasal çözüm.

Gösterge
Yangın söndürme sisteminin çalışmaya hazır olup olmadığını veya hali hazırda kullanılmış olduğunu gösteren bir aygıt.

Muayene
Söndürme sisteminin tam olarak şarj olduğunu ve işletilebilir makul bir güvence vermek için sistem sahibi tarafından yapılan bir "hızlı kontrol" dür. Bu kontrol, cihazın aktif olup olmadığı, tahrif ve belirgin bir fiziksel hasar veya çalışmayı önlemek için şart olduğunu gösterir. Bu Kontrol sistemi yerinde görerek yapılır.

Sıvı Ajan
Islak Kimyasal bakınız.

Listelenen Ekipman
Malzeme veya hizmet yetkisine sahip listeler kabul edilebilir ve ürün veya hizmetlerinin değerlendirilmesi ile ilgili bir kuruluş tarafından yayınlanan listede yer alması gerekir, bu liste malzeme veya hizmet ya da belirlenen standartlara uygun olarak test edilmiş ve belirli bir amaç için uygun bulduğu belirtilen ekipman, malzeme, periyodik hizmet değerlendirme, periyodik üretim, muayene ve bakımına uygunluğu aranır.

Bakım
Bakım eğitimli bir kişi tarafından, muayene söndürme sistemi olarak tasarlanmalı ve çalışacağına maksimum güvence vermelidir. MIT sistem, bileşenleri, gerekli onarım veya sistem bileşenlerinin değiştirilmesi ayrıntılı bir inceleme içermektedir.

Manüel Operasyonu
İnsan gücü ve yardımı gerektiren sistem operasyonu.

Üreticinin Listelenen Montaj ve Bakım Manüeli
Islak kimyasal söndürme sisteminin bir parçası olarak başvurulan Broşür. Bu broşürde ıslak kimyasal söndürme sistem sınırlamaları gibi korunabilir tehlikelerin bir açıklamasını içermeli ve ıslak kimyasal söndürme sistemi tasarlanmalı, muayene, bakım ve servis uygun olarak bu standartta yer almalıdır.

İşletim Cihazları
Mekanik, elektrik, ya da (manüel veya otomatik algılama cihazları veya sistemleri ve manüel kumanda cihazları gibi görev düğmeleri) ya da "çalışan cihazlar" harekete duyarlı serbest operasyon başlatarak "aygıtlarının harekete geçirilmesi" olup bir sistemin çalışmasında yer pnömatik aygıtlar mekanizmaları, kapatma cihazları, alarmlar, ve yardımcı ekipman).

Sahibinin Kılavuzu
Uygun muayene ve operasyon söndürme sistemi için üreticinin tavsiyelerini içeren bir broşür.

BİLEŞENLER

Boru
Boşaltma meme (ler) için ıslak kimyasal taşıma için dairesel kanal. Boru, bu standart kullanılan her yerde, tüp anlamında da anlaşılabilir.

Ön-Mühendislikli Sistemler (Hidrolik Hesap)
Akış hızı, meme basınçları ve sıvı madde miktarları önceden belirlenmiş olan sistemdir. Bu sistemler belirli boru boyutu, maksimum ve minimum boru uzunlukları, esnek hortum özellikleri, parça sayısı ve numarası ve bir test laboratuarı tarafından reçeteli meme türleri olmalıdır. Maksimum ve minimum boru uzunlukları ve bağlantı parçaları, boru sayısı eşdeğer metre cinsinden ifade edilmelidir. Bu sistemler tarafından korunan tehlikeler özellikle türü ve boyutunu bir test laboratuarı tarafından, gerçek yangın deneylerine dayanıklı olarak sınırlıdır. Bu sistemler ve borulama, meme yapılandırmaları tarafından korunacak şekilde izin verilmeli, tehlikeli sınırlamalar sisteminin liste parçası, üreticinin listelenen kurulum ve bakım kılavuzunda yer almalıdır.

Yeniden Dolum
Islak kimyasal ve itici gaz değişimi.

Zorunlu
Zorunlu gereksinimi gösterir.

Yapılmalı
Bir öneri olduğunu gösterir tavsiye edilir ama gerekli değil.

Kapatma Cihazları
Sistemin çalışması üzerine diğer cihazlar tarafından korunan ve kapatılması gereken cihazların yakıt ve güç kaynaklarını kapatmak için yangın söndürme sistemi ile eş zamanlı olarak faaliyet gösteren cihazlar.

Sinyal
Sesli veya görsel bir yanıt gerekli olduğu durumda uyarı sağlayan cihaz.

Eğitim
Talimatları güvenli bir şekilde tasarlamak, kurmak ve güvenilir bir bakım ve beslenme hizmeti.

Ulaştırma Bakanlığı ABD (DOT)
Tasarım ve basınçlı gaz tüplerinin ve kartuşların taşınması üzerinde yargı.

Sulu Ajan
Sulu Kimyasala bakınız.

Kimyasal
Su ve potasyum karbonat ve potasyum asetat bazlı kimyasal, potasyum karbonat sitrat bazlı kimyasal normalde bir çözüm, ya da bir yangın söndürme aracı formları bunların bir kombinasyonu olabilir.

1-6 Birimleri

1-6,1: İngilizce birimlerinde ölçüm için birincil değer olarak bu standartta verilen metrik birimler, bir parantez eşit değer tarafından takip edilir, belirtilen temel İngilizce değerleri gerekli olarak görülmelidir.

1-6.1.1 * Bu standart ölçü birimleri Uluslararası Metrik Birimler Sistemi (SI) olarak bilinen modernize metrik sistem ile uyumludur.

1-6.1.2* (SI) birimleri için kullanılan dönüşüm prosedürü ve dönüşüm faktörü tarafından birincil İngilizce miktarı çoğalmaya ve sonra yuvarlak sonuç olarak gerekirse önemli ve uygun bir basamak olduğunu gösterir.

Bileşenler
2-1 Genel: Sadece sistem bileşenleri başvurulan veya üreticinin listelenen kurulum ve bakım kılavuzu kullanılacaktır, özel yangın söndürme sistemi ile kullanım için listelenen alternatif bileşenleri izinli kullanılır.

2-2 Dedektörler. 2-2,1: Dedektörler ısı algılama yeteneğine sahip veya onaylanmış cihazlar olacaktır.
03/02 Deşarj Nozullar: 3-5 bölümüne bakınız.
2-3,1: Boşaltma nozulları amaçlanan kullanıma göre listelenmiş olacaktır.

2-3.1.1: Boşaltma nozulları bir iç süzgeç veya memenin hemen üstünde bulunan ayrı bir süzgeç ile sağlanacaktır.

2-3.1.2: Boşaltma nozulları, pirinç, paslanmaz çelik veya diğer korozyona dayanıklı malzemeden olacaktır, içte ve dışta korozyona karşı korunacaktır. Nozullar yanmaz malzemeden yapılmış olacaktır deformasyon olmadan beklenen yangın etkisine dayanmak zorundadır.

2-3.1.3 * Boşaltma nozulları kalıcı tanımlama için işaretlenecektir.

2-3.1.4: Tüm deşarj memeleri içine yağ buharı, nem, ya da diğer yabancı maddelerin girmesini önlemek için uygun cihazlar ile sağlanacaktır. Koruma cihazı, açık, kapalı darbe olacak ve gerektiği durumda söndürebilir olacaktır.

2-4 Çalışma Cihazları.

2-4,1: İşletim cihazları listelenmiş olacaktır.

2-4.1.1: İşletim aygıtları hizmet için dizayn edilecektir, etkisiz edilemez veya yanlış operasyonlara duyarlı hale getiremez olacaktır.

2-4.1.2: Cihazlar 120 ° F ila 32 ° F minimum sıcaklık aralığı üzerinden düzgün çalışması için tasarlanmış olacaktır (0°C - 49°C) ya da sıcaklık sınırlarını belirtmek için işaretli göstergesi olacaktır.

2-4,2 Manüel Aktüatörler.

2-4.2.1: Manüel aktüatörler 40 lb (178 N)’den fazla bir kuvvet veya 14 inçten fazla bir hareketi gerektirmeyecektir. (35.6 cm) operasyon güvenli.

2-4.2.2: Tüm manüel aktüatörler işletme talimatı ile temin edilecektir. Bu talimatlar kullanımını içerecek şekilde izin verilmeyecektir, yüksekliği en az 1 / 4 inç (6,35 mm) yazı olacaktır. (3-2.1.3 bakın.)

2-4.2.3: Kılavuzda tüm manüel cihazlar, uzaktan korumak tehlikeli olarak tespit edilecektir.

2-4,3 Kapatma Cihazları.

2-4.3.1: Herhangi bir pişirme ekipmanı, yangın söndürme sistemi aktivasyonu üzerine, yakıt ve sistem tarafından korunan tüm ekipmanlara güç ve tüm kaynakları kapatma yapabilecektir. Gaz aletleri koruma gerektiren değil, aynı havalandırma ekipmanları altında bulunan, aynı zamanda kapatma devresi olacaktır.

İstisna No 1: Buhar harici bir kaynaktan sağlanmaktadır.

İstisna No 2: Egzoz fan ve damper sistemlerinin her ikisi de sıfır ve yüksek hız akış koşullarında test edilmiş gibi sistem hareketi üzerine kapatılması gerekmez.

2-4.3.1.1: Expellant gaz pnömatik cihazları çalıştırmak için kullanılıyorsa, gaz önce ıslak kimyasal tankerine girmeden alınır.

2-4.3.2 Kapatma cihazları restore edilen yakıt ya da gücü önce sıfırlayarak kılavuz talep eder.

2-5 Boru ve Ek Parçaları.

2-5,1 * Genel. Boru ve bağlantı parçaları fiziksel ve kimyasal özellikleri ıslak kimyasal çözelti ile uyumlu olan yanmaz malzemeden olacaktır. Galvanizli boru ve bağlantı parçaları kullanılmayacaktır. Boru bağlantı parçaları ve bağlantı eklemlerin basınç oranı boru sistemi içinde en büyük beklenen basınca dayanıklı olacaktır. Boru, hortum ve tesisat malzemeleri ve türleri üreticinin listelenen kurulum ve bakım kılavuzu ile uygun olacaktır.

2-6 Islak Kimyasal.

2-6,1 * Sistemde kullanılan ıslak kimyasal türü belli bir sistem için listelenen ve ıslak kimyasal sisteminin üreticisi tarafından önerilen bir kimyasal olacaktır.

DİKKAT No. 1: Farklı formüller veya farklı üreticilerin Islak kimyasal çözümleri karıştırılmayacaktır.

DİKKAT No. 2: Islak kimyasal, boşalma olduğunda, bir ince sprey şeklindedir. Bazıları çevredeki yüzeylere, elektrik bileşenleri ve pişirme ekipmanları üzerinde aşındırıcı etkiye sahip olabilir. Temizleme boyama veya korozyon en aza indirilecektir.

2-7 Elektrik Kablolama ve Ekipmanları.

2-7,1 Elektrik tesisatı ve ekipmanları NFPA 70’e uygun olarak kurulacaktır, Ulusal Elektrik Yasası ® veya yetki gereksinimlerine sahip bir makam tarafından yerine getirilecektir.

2-8 Göstergeleri. Islak kimyasal sistemleri sistemin hazır durumda olduğunu veya tekrar doldurulma ihtiyacı olduğunu göstermek için bir gösterge ile sağlanacaktır.

3 Sistem Gereksinimleri:

3-1 Genel.

3-1,1 Islak Kimyasal söndürme sistemleri UL 300 yangın standartlarına uyacaktır.

3-1,2 Kullanım. Tehlikeler ve ıslak kimyasal sistemleri restoran, ticari ve kurumsal davlumbaz dahil söndürme kullanılarak korunabilir ekipman; plenums oluklar ve filtreler ilişkili pişirme aletleri ile ve özel yağ giderme cihazları, koku kontrol cihazları ve yüklü enerji geri kazanım cihazları egzoz sisteminde kullanılır.

3-1,3 Uygulamalar: Sistem kısıtlamaları ve uygulamalar, için de ıslak kimyasal yangın söndürme sistemleri yeterli koruma için üreticinin listelenen kurulum ve bakım el kitabına bakınız.

3-1,4: Her korumalı pişirme aletleri, bireysel davlumbaz ve şube doğrudan bir sistem veya eşzamanlı operasyon için tasarlanmış sistemler tarafından korunacaktır.

3-1,5: iki veya daha fazla yakınlık nedeniyle tehlikeli bölgeler aynı anda yangın olması durumunda, tehlikeler aynı anda yer alabilir tüm tehlikelere karşı korumak için tasarlanmış tek bir sistem tarafından ya da aynı anda çalışmasına yüklü bireysel sistemler tarafından korunacaktır. Başka bir alandan yangın yayılımı sağlayacak herhangi bir tehlike, tek bir yangın tehlikesi teşkil eder.

3-2 Sistem Hareketleri:

3-2,1: Tüm sistemler hem otomatik hem de manüel yöntemli olacaktır. Sistem kumanda ile otomatik ve manüel yollarla kontrol veya serbest harici bir arıza durumunda diğerinin çalışmasını olumsuz etkilemeyecek şekilde ayrı ve birbirlerinden bağımsız olacaktır.

3-2.1.1 Otomatik algılama ve aktivasyon sistemi üreticinin listelenen kurulum ve bakım kılavuzu ile uygun olacaktır.

3-2.1.2 Tüm cihazlar sisteminin düzgün çalışması için gerekli sistem çalışması ile eş zamanlı olarak faaliyetlerini yürütür.

3-2.1.3 Herhangi bir manüel Aktüatörün Operasyonu tüm bu sistemin tam faaliyete getirmek için gerekli olacaktır. En az bir el kumandası her sistem için verilecektir.
3-2.1.4 Tüm cihazlar sistemin neden yanlışlıkla mekanik operasyona geçmesi veya diğer şartlara tabi olmayacak şekilde dizayn edilir ve kurulur.

3-2.1.5 Personel yanıt ihtiyaç olduğunu ve sistemin yeniden şarj ihtiyacı olduğunu göstermek için kullanılan bir sinyaldir. Söndürme sistemi NFPA 72 gereklerine uygun olarak, eğer varsa, yangın alarm sistemi ile bağlantılı olacaktır, Ulusal Yangın Alarmı Kodu ®, söndürme sisteminin harekete duyarlı yangın alarm sesi olmasıyla böylece de fonksiyonu sağlamak olarak söndürme sistemi sağlanacaktır.

3-2.1.6 Manüel aktivasyon için kolayca erişilebilir demektir, çıkış yolu bulundurulmalı ve çıkış 4 ft (1.2 m) kat ve üstü açık bir şekilde korunan tehlike belirleyecektir.

İstisna: Sadece ortak egzoz kanallarının korunması Otomatik sistemler uzaktan el kumandası istemez.

3-2.1.6.1 Mekanik aktüatör (ler) için aracı çalıştırmalara itimat edilmeyecektir.

İstisna No. 1: Eğer elle etkinleştirmek için kullanıma izin verilirse, bir yedek güç kaynağı sağlanır.

İstisna No. 2: Halka açık bir serbest mekanizma, mekanik algılama ve uzaktan manüel kontrol için tek bir satır istihdam kullanıldığında, uzaktan elle kumanda tüm algılama cihazları öncesinde kurulacaktır, böylece birinin arıza vermesi diğerinin çalışmasına engel teşkil etmez.

3-3 Denetleme

3-3,1 Aşağıdaki denetimlerin tamamının veya herhangi birinin verilmesi halinde, bir sorun göstergesi vermek için dizayn edilecektir:
(a) Otomatik algılama sistemi
(b) Elektrik kumanda devresi
(c) Elektrik güç kaynağı

Denetlenen cihazların veya donanım yetersizliği gösteren işaretlerin ve herhangi bir arızayı hızlı ve olumlu bir gösterge verecek işlem veya tehlikeli koşullar gösteren sinyallerden ayırt edici olacaktır.

3-4,1 Islak kimyasal kapları ve expellant gaz, üreticinin belirtilen montaj ve bakım kılavuzunda bildirilen sıcaklık aralığında yer alacaktır. Çalışma sıcaklık aralığı dışında ortam sıcaklıklarında beklenen koruma, listelenen sıcaklığı korumayı sağlar.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
3-4,2 Islak kimyasal kapları ve expellant gaz, mekanik kimyasala tabi olabilir, diğer hasarlara yer olmayacaktır. Hasar kimyasal veya mekanik etki nedeniyle muhafaza edilen yerlerde koruyucu aygıtların bu yetkiye sahip olması sağlar.

3-4,3 Islak kimyasal kaplar ve expellant gazların muayene, bakım ve şarj için erişilebilir bir yerde olması gerekir.

3-4,4 Islak kimyasal kaplar ve expellant gaz korumalı tehlikelere ve yangına maruz kalacak yere yakın olacaktır.

3-5 Deşarj Nozullar. 2-3 bölümüne bakınız.

3-5,1 Tüm deşarj uçlarını ve kurulu veya onları etkisiz halde bırakacak mekanik, çevresel veya sonradan bulunan diğer koşullara tabi olmayan şekilde dizayn edilecektir.

3-5,2 Boşaltma nozulları bağlı durumda olacak ve kolayca söndürecek şekilde destekleneceklerdir.

3-6,1 İki veya daha fazla davlumbaz veya plenums, ya da her ikisi, 3-1,5 gereksinimlerini karşılayacak, davlumbaz korumadaki tüm sistemler, plenums eşzamanlı çalışmasını sağlamak için ilgili pişirme aletleri monte edilebilir.

3-6.1.1 Bina sahibi (ler) birden fazla kiracı tarafından kullanılan ortak bir egzoz kanal (lar) ın korunması için tamamından sorumlu olacaktır.

Kiracı ortak egzoz kanal (lar) bina sahibinin ortak egzoz kanal bağlantı noktasına kadar ve kiracının alanı içinde yer alan hizmet, davlumbaz korunması için sorumlu olacaktır. Kiracının ortak kanalı bina sahibinin ortak kanalı için bir dal kanal sayılır.

3-6.1.2 Eriyebilir bağlantı veya ısı dedektörü, her pişirme aletleri veya grup aletleri için tek bir meme ile korunma sağlanacaktır.

İstisna: Doğrudan aşağıda bulunan pişirme aletleri kanal için giriş (305 mm) ya da 12 inç içinde yüklü bir eriyebilir bağlantı veya ısı dedektörü olan kanal egzoz olabilir.
3-6.1.3 Boru veya diğer kanal ile bir kanal ya da başlık nüfuzun bulunduğu yer, penetrasyon veya liquidtight listelenen bir aygıt tarafından mühürlenerek sürekli dış kaynak olacaktır.

3-6,2 * Otomatik korumalı bir kanal ortak egzozun tüm bölümlerini sağlayacaktır. Bu aşağıdaki yöntemlerden biri tarafından gerçekleştirilecektir:
(a) Tüm pişirme cihazları, davlumbazlar eşzamanlı operasyon ve şube kanal sistemleri, bir veya daha fazla aynı zamanda ortak kanalı egzoz korumak için [(A) A-3-6,2 Şekil bakınız.]

Ortak egzoz kanalı hizmeti ile korunan tüm yemek pişirme cihazları için bu sistemleri, yakıt ve güç çalışması üzerine kapatılmalıdır.

(b) Sadece ortak kanallı egzoz korumak için tüm sistemlerin eşzamanlı operasyonu [(B) A-3-6,2 Şekil bakın.]
(c) Sadece ortak kanallı egzoz koruma sistemlerinin bağımsız çalışması.

Her sistemin ortak bir kısmını, tüm ortak egzoz kanalı ile korunur. [(C) A-3-6,2 Şekil bakın.] Her ortak egzoz kanal sistemi tüm ortak egzoz kanalını koruyacaktır. Bu bölümü ortak egzoz kanalı tarafından sunulan tüm korumalı pişirme aletleri için herhangi bir ortak kanal sistemi, yakıt ve güç çalışması üzerine kapatılacaktır.
(d) Bu sistemlerden birindeki tüm ortak egzoz kanalı pişirme cihazı, davlumbaz ve şube kanal sistemleri bağımsız çalışma ile korur. [(D) A-3-6,2 Şekil bakın.]
Ayrıca ortak egzoz kanalı tarafından sunulan tüm korumalı pişirme aletleri kanalı, yakıt ya da güç ile pişirme cihazı, davlumbaz, ve şube kanal sistemlerinin işletilmesi üzerine kapatmalı olacaktır.

Herhangi bir sistem çalışması üzerine, bu sistem tarafından korunan sadece pişirme aletleri, kapatmak için ek bir sistem veya sistemlerin eş zamanlı operasyonu aranmaz, böylece bu sistemlerin yeterli yangın tehlikesi sağlanır.

e. Bu sistemlerden birindeki tüm ortak egzoz kanalı pişirme cihazı, davlumbaz, ve şube kanal sistemleri bağımsız çalışma ile korur. [(E) A-3-6,2 Şekil bakın.]

Bu bölümü ortak egzoz kanalı tarafından sunulan tüm korumalı pişirme aletleri için herhangi bir ortak kanal sistemi, yakıt ve güç çalışması üzerine kapatılacaktır. Her ortak egzoz kanal sistemi ortak sistemin alt kanal egzoz için koruma sağlayacaktır.

Başka bir pişirme cihazı, davlumbaz, ve şube kanal sisteminde eş zamanlı operasyon aranmaz, davlumbaz ve şube kanalları arasında yeterli yangın tehlikesi ayrılık olduğunu sağlar. (3-1,5 bakın.)

(f) Bağımsız çalışma:
1- Ortak egzoz kanalının yalnızca bir bölümünü koruyan sistem
2- Pişirme aletleri, davlumbaz, ve şube kanal sistemleri, iki veya daha fazla olan baca deliğine ortak kalanı korumak. 

Ortak egzoz kanalı kısmı tarafından sunulan tüm korumalı pişirme aletleri için herhangi bir sistem, yakıt ve güç çalışması üzerine kapatmalı olacaktır.

3-6.2.1 3-6,2 (b) (f), eş zamanlı çalışma, bir eriyebilir bağlantı veya ısı dedektörü aracılığıyla ortak kanal bağlantısı için her bir şubede kanal yeri olacaktır. Herhangi bir kanal tahrikinde ortak kanal kısmını koruyan sistem harekete girecek ve kanal ortak egzoz bölümünde bağlı korunan tüm tehlikelere yakıt ya da güç kapatmak için eriyebilir bağlantı veya ısı dedektörü kullanılacaktır.

3-6,3 Hareketli pişirme ekipmanları bir pişirme sırasında doğru deşarj meme ile ilgili olarak konumlandırılmış olması sağlanacaktır.

Bölüm 4 Planlar ve Kabul Deneyleri
4-1 Özellikler.Sulu kimyasal söndürme sistemleri özellikleri eğitimli bir kişinin supervizyonu altında ve yetkiye sahip yargı tavsiyesi ile itina ile hazırlanır.
Özellikler;
(a) Tayin yetkisine sahip makam ve planların gerekip gerekmediğini gösterir.
(b) Bu standartla uyumlu durum ve onay yetkisine sahip makam tarafından onaylı
(c) Gösteren üretici listelenen kurulum ve bakım kılavuzu veya özel yangın söndürme sistemi ile kullanmak için listelenen alternatif tedarikçi bileşenleri başvurulan sadece ekipman kullanılmalıdır ki
İstisna: Özel yardımcı cihazlar sistem üreticisi tarafından kabul edilebilir ve otorite yetkisine sahiptir.
(d) Eğer gerekli ise özel testler dahil edilir.
(e) Korunacak tehlikeyi gösteren fiziksel boyutlar, pişirme cihazları, her cihaz için enerji kaynakları ve hava taşıma ekipmanı dahil

4-2 Planlar gerekli olduğu yerlerde, onların hazırlanması için sorumluluk sadece eğitimli kişilere emanet edilecektir.
4-2.1 Planlar belirtilen ölçekte çizilecektir veya uygun olarak boyutlandırılmış ve tekrarlanabilir olacaktır.
4-2.2 Planlar, yargı makamlarının tehlike durumlarını değerlendirebilmeleri için yeterli detay sağlamalıdır.
4-2.3 Sistemde detaylar, büyüklük, uzunluk ve bağlantı boruları düzenlenmesi nozulların konumu ve açıklamaları içermelidir. Bilgi, algılama cihazlarının konumu ve fonksiyonuna, yardımcı ekipman ve elektrik devrelerine ilişkin olacaktır.
4-2.4 Planların onaylanması. Planlar, gerekli yerlerde işe başlamadan önce onay için yetkili olan makama sunulacaktır.
4-2.5 Planlar onaylandıktan sonra tekrar önemli bir değişiklik geçirir ise onay için yetkili makama sunulur.
4-3 Kurulumların Onayı. Tamamlanmış olan sistem, üreticisinin bakım ve kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde yetkili personel tarafından test edilecektir. Testler sistemin düzgün kurulduğunu belirleyecektir.
4-3.1 Yükleyici, sistemi onaylanan plan ve üreticinin listelenen kurulum ve bakım kılavuzu uyarınca kurulmuş olduğunu tasdik eder
4-3.2 Yetkili makam tarafından gerekli görüldüğü durumlarda, onay deneyleri için sistemin düzgün kurulup çalıştığını görmek açısından sulu kimyasal deşarj edilecektir.
4-3.3 Kullanıcı için sistemin kurulum ve bakım kılavuzunun bir kopyası verilecektir.

Bölüm 5

Muayene, Bakım ve Tekrar Kurulum
5-1 Genel

5-1.1. Depolama. Sulu kimyasal şarj malzemeleri üreticisi tarafından verilen orijinal kapalı koli içerisinde saklanacaktır. Sistem yeniden şarj olana kadar bu kaplar açılmayacaktır.
5-1.1.1 Sulu kimyasal malzemeler, üreticisinin tavsiye edilen depolama sıcaklığı aralığında muhafaza edilecektir

5-1.2 İtici Gaz. İtici gazın basınç ve miktarı konusunda bu sistemin düzgün çalışması için yeterli olduğundan emin olmak için yöntem ve talimatlar sağlanacaktır.
5-1.3 Erişim. Sistem faaliyette iken oluk veya kanallardaki açık paneller için muayene ve bakıma müsaade edilmez.

5-1.4 * Yeniden şarj. Herhangi bir deşarjdan sonra, bakım veya muayene esnasında yetersiz şarj tespit edilmesi halinde, üreticinin belirtilen kurulum ve bakım kılavuzuna göre aşağıdaki işlemler yapılır;

(a) sistem düzgün bir şekilde yeniden şarj edilir.
(b) sistem normal çalışma koşullarına göre yerleştirilecektir.
(c) borulama, üreticilerin önerilen talimatlarına göre olacaktır (sadece bir sonraki deşarj).

5-2 Kullanıcı için Muayene
5-2.1 Muayene,üreticinin kurulum ve bakım kılavuzu veya kullanıcı kılavuzunda belirtilen şekilde aylık olarak yapılır.’’Hızlı Kontrol’’ veya bakım için asgari olarak aşağıdakiler yapılır;
(a) söndürme sistemi, uygun konuma sahiptir.
(b) manuel aktivatörler serbest.
(c) sabotaj göstergeler ve mühürler bozulmamış.
(d) bakım etiketi veya sertifika yerinde.
(e) çalışmayı engelleyecek belirgin fiziksel hasar veya durum yok
(f) eğer varsa basınç gösterge(ler),doğru konumda.
(g) nozul boşaltma kapakları sağlam ve hasarsız
(h) davlumbaz,kanal ve korunan pişirme cihazlarının yeri değişmiş,yenilenmiş veya taşınmış
5-2.2 Herhangi bir eksiklik varsa derhal düzeltilir.
5-2.3 Denetim yapan personel bu sistemler için kayıt tutmak ve düzeltici önleyici faaliyette bulunmak zorundadır
5-2.4 en az ayda bir kez muayene yapılır ve inceleme yapılarak kayıt altına alınır
5-3 Bakım.
5-3.1 *. Sistem, üreticinin kurulum, kullanım kılavuzu ve servis bültenlerinde geçen kuralları bilen, yetkili kişi tarafından 5-3.1.1 de belirtilen şekilde 6 ayda bir kontrol edilir
5-3.1.1 * Asgari 6 ayda bir üreticinin kurulum ve bakım kılavuzuna göre bakım yapılır. Bakım en asgari aşağıdaki şekilde olmalıdır;
(A) Tehlikenin değişmediğinin kontrolü
(B) tüm dedektörlerin, expellant gaz konteyner (ler), ajan konteyner (ler), borular, cihazların serbest
Hortum Takımları, nozullar, sinyaller, tüm yardımcı ekipman ve tüm basınçlı sıvı kimyasal kapların sıvı seviyesi kontrol edilir
(C) * Ajan dağıtım borusunun tıkalı olup olmadığı
(D) Burada herhangi bir sulu kimyasal konteynırın altı aylık bakımında veya sistem bileşenlerinin ortaya çıkan durumları, üreticinin limitlerini aşan korozyon,fazla delik,yapısal hasar veya yangın hasarı ya da kaynak,lehim,veya sert lehim ile onarım sonucu etkilenen bölümler değiştirilecek veya üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda hidrostatik teste girecek.
Sulu kimyasal konteynırların hidrostatik testi yürürlükteki şekilde bölüm 5-5 de verilmiştir.
(E) Tüm sulu kimyasal sistem, algılama sistem sinyalleri, serbest cihazlar, manüel istasyonlar, diğer ilgili ekipmanlarda dahil test edilecektir.
Normal şartlarda deşarj bu testin bir parçası değildir.
(F) Bakım esnasında arızalı parçalar ortaya çıkabilir, bu durum sistemin düzgün çalışmasını engeller,
Bu durumda arızalı parçalar değiştirilir veya üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda tamir edilir.
(G) Öneriler içeren bakım raporu, eğer varsa, kullanıcı ile veya sistemden sorumlu kişiye başvurarak yapılır.
(H) * Her sulu kimyasal sistemin bir etiketi olacaktır veya etiket yapıştırılacaktır. Üzerinde bakım yapılan yılı ve ayı gösterecek ve sisteme bakan yetkili kişiyi gösterecektir. Sadece mevcut etiket yerinde kalacaktır.

5-3.2 * Sabit sıcaklık-eriyebilir metal alaşım tip algılama elemanları kurulum tarihinden itibaren en az yılda bir değiştirilmelidir. Değiştirildikten sonra imha edilebilir.
5-3.2.1 Sabit sıcaklık algılama elemanının üretim yılı ve kurulum yılı etiket üzerinde işaretlenecektir. Etiket yüklenici tarafından imzalanır veya paraf atılır.
5-3.3 Eriyebilir metal alaşım türü dışındaki sabit sıcaklık elemanları, her 12 ayda bir veya sistemin düzgün çalışması için daha sık olarak, incelenir, temizlenir veya üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda değiştirilir.

5-4 Yeniden Şarj.
5-4.1 Tüm yangın söndürme sistemleri kullanımdan sonra şarj olacak veya bir denetim veya bakım ile gösterilecektir.

5-4.2 Sistemler üreticinin kurulum ve bakım kılavuzuna göre şarj edilir.
5-5 * Hidrostatik Test. Sulu kimyasal söndürme sisteminin aşağıdaki parçaları 2 yılı geçmeyecek şekilde aralıklarla hidrostatik basınç testine tabi tutulacaktır:
(a) sulu kimyasal kaplar
(b) Yardımcı basınçlı kaplar
(c) Hortum parçaları
Istisna No: 1 Yardımcı basınçlı kaplar geçmeyen 2-in.(0.05 m) dış çapı ve uzunluğu en az 2 ft (0.6 m).
Istisna No 2: Yardımcı basınçlı kaplar DOT yatak "3E" işaretleme.
5-5.1 Islak kimyasal kapları, yardımcı basınçlı kaplar, ve Hortum Takımları bir hidrostatik teste tabi olacaktır
basınç fabrika çıkış basıncına veya üreticinin belirttiği basınca eşit olacaktır.
Herhangi bir sızıntı, rüptür veya hortum kuplajları hareketine izin verilmeyecektir.
Test prosedürü üreticinin yazılı detaylı test talimatlarına uygun olacaktır.
Istisna: Konteynerler taşıyan DOT veya TC işaretleri test edilecek yada uygun DOT veya TC gereklerine uygun olarak değiştirilecek

5-5.2 konteynırlardan çıkarılmış olan sulu kimyasal ajan başından hidrostatik teste kadar çıkarılacaktır.
5-5.3, hidrostatik testler sırasında tehlikeden korunmak için,bağlı rezerv yok ise,yetkililerin izni ile alternatif koruma sağlanır.
Referanslı Yayınlar

6-1 Aşağıdaki belge veya bölümleri ile bunların bağlı ve zorunlu gereksinimleri, bu standardın gereklerinin bir parçası olarak kabul edilecektir. Bu baskı, NFPA standartlarının yayımlanması tarihinden itibaren geçerli olup, her yapılan başvuru için zorunlu belge olarak belirtilmiştir. Bu zorunlu dokümanlar da bazıları belirli bilgilendirme amacıyla bu standarda referans olabilir ve bu nedenle de Ek B'de listelenmiştir.

6-1,1 NFPA Yayınları. Ulusal Yangın Koruma Derneği:
1 Batterymarch Park, PO Box 9101, Quincy, MA 02269 - 9101.
NFPA 70, Ulusal Elektrik Yasası ®, 1996 baskısı.
NFPA 72 Ulusal Yangın Alarmı Kodu ®, 1996 baskısı.

6-1,2 UL Yayın. Underwriters Laboratories Inc, 333 Pfingsten Road, Northbrook, 60062 IL.
Restoran Yemek Alanları Koruma, Yangın Söndürme Sistemleri Test için UL 300-1994

Ek A Açıklayıcı Malzeme: Ek A NFPA’nın gereksinimlerinin bir parçası değildir, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu ekte, açıklayıcı materyali içeren yürürlükteki metin paragrafları ile karşılık sayıları vardır.

A-1-1 Bu standartta tanımlanan ıslak kimyasal sistemleri expellant gaz vasıtasıyla sabit memeleri boşaltan ıslak kimyasal ve boru için tasarlanmıştır. Bu standardın amacı tasarım hususlarını sistemlere uygulanabilir bir şekilde sunmaktır.

SÖNDÜRME SİSTEMLERİ KİMYASAL ISLAK
Çeşitli üreticiler tarafından üretilen ıslak kimyasallar genellikle tüm özellikleri aynı olmayan, belirli bir ıslak kimyasal kullanmak için donanım tasarımları yapar. Bu nedenle, sistem tasarım ilkeleri bir üreticinin ürünlerine uygulanacak başka bir üreticinin ürünleri için geçerli değildir. Sonuç olarak, bu standardın bir parçası olarak sistem tasarımı detayları içerecek şekilde pratik dâhil değildir. Ancak, bu sistem tasarım detayları ve sistemlerin listesinin ayrılmaz bir parçası olan üreticinin listelenen kurulum ve bakım kılavuzu yer almaktadır.

A-1-3 Teftiş test, onaylanması, işletme ve ilgili görevlerini etkin bir şekilde tahliye etmek için bu alanda yetkili deneyimli bir yangın koruma mühendisi, bu ekipmanların bakımı, satın alma ile sorumlu kişilerin çoğu için gerekli olabilir.

A-1-5 Onay. Ulusal Yangın Önleme Derneği, herhangi bir tesisat, prosedür, ekipman veya malzeme tasdik, incelemek, değerlendirmek ve test laboratuarları tedarik etmez. Teçhizatlar, prosedürler, ekipman veya malzeme, kabul edilebilirliğinin belirlenmesinde yetkiye sahip yargı NFPA veya diğer ilgili standartlara uyum kabul baz alınabilir. Bu standartların olmaması durumunda, yetkili doğru kurulum veya kullanım kanıtı gerekebilir. Yetki sahibi yargı da listeleri ya da ürünleri değerlendirme ile ilgilidir ve bu nedenle bir konumda yer alan maddelerin mevcut üretim için uygun standartlara uygunluk belirlemek için bir örgütün etiketleme uygulamalarına sevk edilebilir.

A-1-5 Yargı Yetkisi: Yetki ve onay kurumları "yetkisine sahip makam" olarak sorumluluklarını yapmak için, geniş bir şekilde NFPA belgelerde kullanılır. Yangın Komuta; bir yangın önleme bürosu, işçi bölüm veya sağlık departmanı başkanı, kamu güvenliği birincil halinde, yargı yetkisine sahip bir federal, eyalet, yerel, bölgesel ya da diğer bölüm veya böyle bireysel bir yangın şefi olarak olabilir, Resmi Bina; elektrik müfettişi veya yasal yetkiye sahip diğer kişiler değerlendirir. Sigorta amacıyla, bir sigorta muayene bölümü, derecelendirme büro ya da diğer sigorta şirketi temsilcisi yetkisine sahip otorite olabilir. Hükümet tesislerinde gerekli yetkiye sahip yetkili olabilir, komutan veya bölüm yetkilisi, birçok durumda mal sahibi veya onun tayin ettiği kişi yetkisine sahip otorite rolünü üstlenir.

A-1-5 Listelenen. Ürün değerlendirme ile ilgili her kuruluş için değişebilir listelenen ekipman belirlenmesi anlamına gelir; listelenmiş olarak da etiketli olmadıkça bazı kuruluşların ekipmanları tanınmaz. Yetkisine sahip bir yetkili listelenen ürünü tanımlamak için listeleme kuruluşu tarafından istihdam sistemi kullanması gerekir.

A-1-5 Islak Kimyasal. Sıvı madde ve Islak kimyasal terimleri birbirinin yerine kullanılmaktadır.

A-1-6.1.1 Modern Metrik Sistem: (SI) Uluslararası Sistem Ünitesi kullanımı için IEEE / ASTM SI 10, Standarda bakın.

3.1.3 Meme gövdesine parça numaraları damgalama ile tanımlama ihtiyacını karşılamak kabul edilebilir bir yöntemdir.

A-2-5,1 Boru. Minimum ve maksimum boru sınırlamaları ve minimum ve maksimum sıcaklık sınırları ile yangın söndürme için test Ön mühendislik sistemleri, debi, basınç düşüşü ve meme basınç hesaplamaları gerekmez. Bu sınırlamalar ve test laboratuarları tarafından doğrulanmış üreticinin listelenen kurulum ve bakım kılavuzu yayınlanır.

2-6,1 Islak Kimyasal Çözüm özellikleri. Islak bir kimyasal çözelti, bunların karbonat esaslı, potasyum asetat tabanlı, potasyum sitrat tabanlı veya bir birleşim olarak genellikle potasyum ve alkali çözüm ile boru veya tüp expellant gaz basıncı altından boşalma yeteneğine sahip forma su ile karıştırılır. Ortak pişirme yağları yangın Üzerine etkisi ve bu tür derin yağ fritözlerdeki gibi bir sıvı yüzeyinde yüzen bir buharı bastıran köpük, formu bu malzemeler ile birleştirmek ve etkili yağ alevlenmeyi önler.

Söndürme mekanizmaları: Yanıcı sıvı yüzeylere uygulanan ıslak kimyasal çözelti yakıt yüzeyinde buhar baskılayıcı köpük yayılmasına hızlı yol açacaktır. Bu köpük sıvı yakıt ve oksijen arasında bir bariyer oluşturarak alevi korur ve söndürme görevini yapar. Bu bariyer yakıt kaynağından oksijeni dışlar ve yakıt yüzeyinden yanıcı gaz salınımını ortadan kaldırır. Bu çözümün soğutma etkisi de daha fazla yakıt buharın serbest azalan yanıcı yakıt sıcaklığını düşürür.

A-3-2.1.6 Ortak egzoz kanalları normalde gizli yerlerde bulunan bu sistem manüel boşaltma için gereken kolaylıkla görünür olmayabilir. Bu sayı ve uzaktan kumanda yeri varsa dikkatli bir şekilde göz önünde tutulması önerilir.

A-3-4 İfade "ıslak kimyasal kapları ve expellant gaz meclisleri" depolanan basınç meclisleri de anlaşılmaktadır.

A-3-6,2 Kabul edilebilir yönteme bir örnek (a) Şekil A-3-6,2 sunulmaktadır - (f). Bu rakamlara her şey dahil değildir.

A-3-6.2 (a) Ayrı pişirme cihazı, davlumbaz, ve şube kanal sistemleri de aynı anda çalışabilir, böylece birbirine bağlanır. Bu sistemlerin biri veya daha fazlası da tüm ortak egzoz kanalı korumak için kullanılır.

Tüm sistemlerin Şekil A-3-6.2 (a) Eş zamanlı operasyon. Senaryo: Bir yangın, pişirme aletleri, bir başlık ve bir dal kanal koruma, Sistem A tarafından algılanır uyarılır. Aynı anda, Sistem B, C, D ve E de uyarılır. Tüm yakıt veya ortak egzoz kanalı, hizmet korunan tüm cihazlar için gücü kapatır.

A-3-6.2 (b) Ortak egzoz kanalı tarafından sunulan tüm korumalı cihazlar için ortak egzoz kanal sistemleri, yakıt ve güç çalışmasının üzerine kapanır.

6.2 (b) Eşzamanlı operasyonlarda tüm sistemlerin Ortak Egzoz Kanal Koruma Şekli

Senaryo No 1: Yangın ortak egzoz kanal koruma sistemi tarafından tespit edilir. Ortak egzoz kanal koruma tüm sistemleri aynı anda uyarır. Yakıt veya ortak egzoz kanalı ile korunan tüm cihazlar için güç kapanır.

Senaryo No 2: Sistem A Of, pişirme cihazı, davlumbaz, ve şube kanal koruma ve yangın tespit edilir. Sadece Sistem A ve, yakıt veya Sistem A tarafından korunan pişirme aletleri ile güç kapanır.

A-3-6.2 (C) Başka bir sistem veya sistemlerin eş zamanlı operasyonu gerekli değildir, davlumbaz ve komşu şube kanalları arasında yeterli yangın tehlikesi ayrılık sağlar. (3-1,5 bakın.) Her bir sistem tüm ortak egzoz kanalını korur böylece egzoz kanalının ortak bir kısmı korunur. Her kanal egzoz sistemi ortak egzoz kanalı ve bir kısmını koruyan ortak egzoz bölümündeki hizmet ile korunan tüm yemek pişirme cihazları, yakıt ya da güç kapanır.

Sadece egzoz ortak kanal koruma sistemlerinin bağımsız çalışmasıdır.

Senaryo 1: Yakıt veya Sistem A ve B tarafından korunan tüm yemek pişirme cihazları için güç kapanır. Sistem A ve B tahrik değildir. Sistemler C, D ve E korunan aletleri pişirme işlemi kalır.

Senaryo No 2: Sistem A, B, C, D, E bir yangın algılar. Sadece yangın tespit sistemi, harekete sadece yakıt ya da sistem tarafından korunan pişirme aletleri ile güç kapanır.

 Ayrıca ortak egzoz kanalı ile korunan tüm yemek pişirme cihazları için ortak egzoz kanalı devreye alınır, yakıt ya da güç koruyan sistem kapatılır. Başka bir sistem devreye sokulur, sadece yakıt ya da sistem tarafından korunan pişirme aletleri ile güç kapanır. Başka bir sistem veya sistemlerin eş zamanlı operasyonu gerekli değildir, davlumbaz ve şube kanalları arasında yeterli yangın tehlikesinde ayrılık olması sağlanır.

Bu sistemlerden birindeki ortak tüm kanal egzoz pişirme cihazı, davlumbaz, ve şube kanal sistemleri bağımsız çalışma.

Senaryo 1: Bir yangın Sistem E tarafından tespit edilir ayrıca ortak egzoz kanalını da korur. Sistem E yakıt ya da ortak güç egzoz kanalı tarafından sunulan tüm yemek pişirme cihazları için kapanır.

Senaryo No 2: Bir yangın, sadece sistem B tarafından algılanır, yakıt veya Sistem B ile korunan pişirme aletleri ile güç kapanır.

Ayrıca ortak kanalın bir kısmını koruyan bir pişirme cihazı, davlumbaz, ve şube kanal sisteminin ortak egzoz kanalı o bölümde korunan tüm cihazlar için, yakıt ya da güç tahrik edildiğinde kapanır. Bu sistemin korunan yemek pişirme cihazları için ortak egzoz kanalı, sadece yakıt ya da güç kısmını korunmadığı zaman kapanır. Başka bir sistem veya sistemlerin eş zamanlı operasyonu gerekli değildir, davlumbaz ve şube kanalları arasında yeterli yangın tehlikesinde ayrılık olması sağlanır.

Ortak kanalı egzoz koruyan bu sistemlerin iki veya daha fazla olan pişirme cihazı, davlumbaz, ve şube kanal sistemleri Bağımsız çalışma Şekli.

ISLAK – SULU KİMYASAL SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Senaryo 1: Sistem C bir yangın algılama üzerine devreye girer. Pişirme cihazları sistem C tarafından korunur ve güç kapatmaya sahiptir. Diğer sistemler etkilenmez.

Senaryo No 2: Sistem E bir yangın algılama üzerine devreye girer. Yakıt veya ortak egzoz kanalı o bölüm tarafından sunulan yemek pişirme cihazları için gücü kapatır. Ancak Sistem C ve D’yi tahrik etmez. Ayrıca A ve B ile korunan Pişirme aletleri de etkilenmez.

A-3-6.2 (f) Başka bir pişirme cihazı, davlumbaz, ve şube kanal sisteminin eş zamanlı operasyon gerekmediğinde davlumbaz ve komşu şube kanalları arasında yeterli yangın ayrılık olması sağlanır. (3-1,5 bakın.) Ortak egzoz kanal kısmı tarafından sunulan tüm korumalı pişirme aletleri için herhangi bir sistem, yakıt ve güç çalışması üzerine kapanır ve korunmaktadır.

Bağımsız çalışma (a) egzoz kanalı ve ortak yalnızca bir bölümünü koruyan bir arada sistem(b) pişirme cihazı, davlumbaz, ve şube kanal sistemleri, iki veya daha ortak olan baca deliğine.

Senaryo 1: Bir yangın durumunda sistem B devreye girer, eğer C. tarafından algılanırsa, yakıt veya Sistem A ve B korumalı yemek pişirme cihazları için güç kapanır.
C sistem devreye girdiğinde, sadece yakıt veya Sistem C tarafından korunan cihazlar için güç kapanır.

Senaryo No 2: Bir yangın durumunda Sistem D veya E devreye girer ve sadece yakıt ya da sistem tarafından korunan pişirme aletleri ile güç kapatması saptanır.

Senaryo No 3: Yangın, Sistem 1 ile saptanır. Sadece Sistem 1 çalışır ve sadece yakıt ya da Sistemleri D ve E hizmet korumalı aletleri gücü kapatır. Sistem D ve E harekete geçmez.

A-4-1 Yangın söndürme sisteminin ilk adımlarından biri tasarım, kurulum, tam ve doğru kayıtları tutmaktır. Bir iş dosyasının oluşturulması belgelerin ne alma geldiğini sağlayacaktır. Bir iş dosyası tüm çizim, kroki, kontrol listeleri, notlar, bakım anlaşmaları ve yazışmaları baştan yüklemeyle ilgili bitirmeyi içermelidir. Kurulum sırasında korunan alan tüm cihazların konumunu gösterir geniş bir çekim içermelidir. Fotoğrafların yanı sıra herhangi bir denetim listeleri, çizimler, veya skeçler, imzalanmalı ve tarihi belirtilmelidir.

A-4-3.2 Boşaltma testi gerekli olduğunda, ayrıntılı fonksiyonel tahliye işlemleri için özel sistem üreticisine başvurun. Testlerde ıslak kimyasal yerine su gibi sıvıların kullanımı sistem üreticilerinin tümü tarafından desteklenmemektedir.

A-5-1.1 Kalite: Sisteminin özellikleri ıslak kimyasal çözelti bileşimi ve expellant gaz türüne ve diğer faktörlere bağımlıdır, bu nedenle bu sistemin üretici ve türü tarafından sağlanan ıslak kimyasal kullanımı zorunludur expellant gaz sistemi üretici tarafından belirtilir. Sistem akış temelinde ve ıslak kimyasal belirli bir formülasyonu söndürme özellikleri tasarlanmıştır.

Depolama. Islak kimyasal çözelti depolama üreticisi tarafından verilen konteynır içinde saklanır, bunun dışındaki başka kaplar kirlenme veya bozulma ve karışıklık ile sonuçlanabilir.

A-5-1.4 Personel Tehlikeleri: Islak kimyasal solüsyonları nispeten zararsızdır normal cilt, solunum sistemi, veya giysi üzerinde kalıcı önemli etkileri yoktur. Ama hafif geçici tahrişe neden olabilir, belirtiler genellikle temas ile meydana gelir ve ortadan kaybolur. Gözlerin tahriş olması durumunda 15 dakika veya daha uzun musluk suyu ile yıkayarak tedavi edilmelidir. Uzun süreli iritasyon herhangi bir durumda tedavi için bir doktora sevk edilmelidir. Islak kimyasalın en iyi kullanma şekli su püskürtülerek gerçekleştirilir.

Bu durumlar üreticinin listelenen kurulum ve bakım kitapçığında uygun olarak belirtilmiş durumda olmalı ve yanan yağ olduğunu belirlemek için incelenmelidir. Ama, potasyum karbonat orta iltihaplanmalarına neden olabilir göz, cilt ve tekrarlanan cilt teması tahriş olduğu bilinmektedir bu konsantrasyonları sistem üniteleri ıslak söndürme kimyasal kullanılan yerlerde daha yüksek görülmektedir.

A-5-3.1 Bu sistem tasarımcıları, montajcılar ve bakım personeli, en az her 3 yılda bir sistem değişiklikleri ve hizmet bültenlerle ilgili güncel bilgi ile haberdar olmak için yeniden eğitilmeleri tavsiye edilir.

A-5-3.1 .1 Ekipman üreticisi veya yetkili bir kurulum veya bakım şirketi ile düzenli hizmet sözleşmeleri tavsiye edilir.

A-5-3.1 .1 (C) Aşağıdaki yöntemler borunun tıkalı olup olmadığını doğrulamak için kullanılabilir:

a: Bütün boruyu sökmek
b: Tam veya kısmi boşaltma testi yapmak
c: Üretici tarafından önerilen diğer yöntemleri kullanmak

A-5-3.1 .1 (h) Özel koşullar altında veya yerel gereksinimler geçerli olduğunda, ek bilgi istenilir.

A-5-3.2 Üretici üretim tarihini kullanılabilecek zaman sınırı yok, eriyebilir, metal algılama elemanları üzerine işaretler. Bu cihazlar sınırsız raf ömrüne sahiptir. 5-3,2 restoran davlumbazı ve kanallarında yağ gibi kirletici yükleme olan ortamlarda kuruluş tarihinden itibaren 1 yıl sonra düzgün çalışmasını etkileyeceğinden algılama elemanlarının değiştirilmesi gerekmektedir.
A-5-5 DOT-veya TC-işaretli silindirler daha sık teste tabi tutulması gerekli olabilir.

Ek B Başvurulan Yayınlar

B-1 Aşağıdaki belge veya bölümler sadece bilgilendirme amaçlıdır, bu standart içinde başvurulan bu nedenle de 6. Bölümde belirtilen sürece bu standardın gereklerinin bir parçası olarak kabul edilmez. Her referans bu standardın NFPA’da yayımlanması tarihinden itibaren geçerli baskı burada belirtilmiştir.