EN-17446 Onaylı Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Defender DC Serisi)

 • DEFENDER DC Serisi Mutfak Yangın Söndürme Sistemi, Avrupa’ nın EN 17446:2021 onaylı ilk sistemidir.
 • BSI Group Eurasia tarafından KITEMARK KM781554 sertifika numarası ile belgelendirilmiştir.
  Sertifika doğrulamak için tıklayınız.
 • DEFENDER DC Serisi Mutfak Yangın Söndürme Sistemi BSI test mühendisinin şahitliğinde üreticinin test ve deney laboratuvarında yangın deneyleri yapılmıştır. Sistem bütün testlerden başarılı geçerek EN 17446:2021 sertifikasını almaya hak kazanmıştır.
 • DEFENDER DC Serisi mutfak söndürme sistemi çok yeni bir standart olan EN 17446:2021 gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmektedir.

EN 17446:2021 Standartı Nedir? (EN 17446:2021 Ticari mutfaklarda yangın söndürme sistemleri / Sistem tasarımı, dokümantasyon ve test gereksinimleri)

Standart Önsözü

EN 17446:2021 standardı CEN/TC 191 “Sabit yangın söndürme sistemleri” Teknik Komitesi tarafından hazırlanmıştır.
Standart metninde aşağıdaki bilgiler dikkat çekicidir.

 • Bu Avrupa Standardına, en geç Şubat 2022'ye kadar aynı metnin yayınlanması veya onay duyurusu yoluyla ulusal standart statüsü verilmeli ve çelişen ulusal standartlar en geç Şubat 2022'ye kadar yürürlükten kaldırılmalıdır.
 • CEN-CENELEC İç Düzenlemelerine göre, aşağıdaki ülkelerin ulusal standart kuruluşları bu Avrupa Standardını uygulamakla yükümlüdür:
  Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık.

EN 17446:2021 standardı profesyoneller tarafından detaylı incelendiğinde bir endüstriyel mutfağın yangına karşı güvenli hale getirmek için sistem tasarımı, tasarlanmış sistemin testi ve kayıt altına alınmasına ait bilgiler yer aldığı görülecektir.

Standart aşağıdaki Ana bölümlerden oluşmaktadır.

EN 17446:2021 standardı Kapsamı

Bu belge pişirme cihazlarını, davlumbazı, filtre ve filtre arkası hacmini ve hava çıkış kanallarını kapsayan mutfak koruması için sabit otomatik yangın söndürme sistemlerinin tasarımı, kurulumu, işleyişi, testi ve bakımı için geçerli olan minimum gereksinimleri belirler. Bu belge ayrıca, önceden tasarlanmış mutfak yangın söndürme sistemlerinin belirli tiplerine, tasarımlarına, boyutlarına ve düzenlemelerine uygulanabilir yapı ve bileşen performansı için gereksinimleri de sağlar.

EN 17446:2021 standardının atıf yaptığı Normatif referanslar

Metinde aşağıdaki belgelere, içeriklerinin bir kısmı veya tamamı bu belgenin gerekliliklerini oluşturacak şekilde atıfta bulunulmuştur.

 • EN 3-7:2004+A1:2007, Taşınabilir yangın söndürücüler- Bölüm 7: Özellikler, performans gereksinimleri ve test yöntemleri
 • EN 3-8, Taşınabilir yangın söndürücüler- Bölüm 8: İzin verilen maksimum basıncı 30 bar' a eşit veya daha düşük olan yangın söndürücüler için yapı, basınca dayanıklılık ve mekanik testler için EN 3-7'ye ek gereklilikler
 • EN 1860-2, Barbekü yapmak için aletler, katı yakıtlar ve ateş yakıcıları- Bölüm 2: Barbekü kömürü ve barbekü kömürü briketleri- Gereksinimler ve test yöntemleri

EN 17446:2021 Standardı Terimleri ve Tanımları

Standart metninde kullanılan terim ve tanımlara ait bilgiler yer alır.
ISO ve IEC, terminolojik veri tabanlarını aşağıdaki adreslerde tutar:
— IEC Elektropedia: https://www.electropedia.org/ adresinde mevcuttur.
— ISO Çevrimiçi tarama platformu: https://www.iso.org/obp adresinde mevcuttur

EN 17446:2021 Standardı Tasarım ve Sistem Gereksinimleri

Mutfak Yangın Söndürme Sisteminin nasıl tasarlanacağı, sistemin minimum ve maksimum gereksinimlerine ait bilgiler ile sistem kılavuzundaki parametrelerin nasıl uygulanacağı açıklanmaktadır.

EN 17446:2021 Standardı Devreye Alma, Kurulum ve Bakım Prosedürleri

Mutfak Yangın Söndürme Sisteminin üreticinin eğittiği kişiler tarafından sistem kılavuzuna uygun olarak kurulması, devreye alınması ve periyodik bakımlarının yapılmasını sağlayacak bilgiler içermektedir.

EN 17446:2021 Standardı Sistem kılavuzu gereklilikleri

Mutfak Yangın Söndürme Sisteminin kurulum, çalıştırma, yeniden doldurma, muayene ve bakım talimatları ile ön mühendislik şartlarını içeren bilgiler yer almaktadır.

EN 17446:2021 Standardı Test yöntemleri

Mutfak Yangın Söndürme Sistemi ile birlikte kullanılması beklenen her pişirme cihazı için test süreçlerine ait bilgiler yer almaktadır. Standart içeriğindeki en önemli bilgilerdir.
Özetle;
Testler EN ISO/IEC 17025' e göre akredite bağımsız bir test laboratuvarı tarafından yapılır.

 • Pişirme cihazlarında yangın söndürme testleri
 • Pişirme cihazlarında yanan yağ Sıçrama testleri
 • Pişirme cihazlarında pişirme yağı sıçrama testleri
 • Davlumbaz ve hava tahliye kanalı söndürme testleri
 • Plenum söndürme testleri
 • Kimyasal söndürme Sıvısı dağıtım testi

EN 17446:2021 Standardı Test raporu (Yangın Deneyleri, Korozyon Testleri ile Yaşlandırma testleri)

Mutfak Yangın Söndürme Sistemine ait test raporu içeriğinde yer alması gereken bilgiler verilmektedir. Mümkün olan her türlü gözlem ve test sırasında yaşanan her türlü olayın yorumları ile birlikte kayıt altına alınmasına ait bilgileri içerir.